18 nov 2019

Endring av felleskostnader og bodleiepriser for 2020

Hver enkelt sameier vil motta brev med følgende informasjon: 

 

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER OG BODLEIEPRIS

 

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 3 % fra 01.01.20.

 

Bakgrunnen for endringen er generell prisstigning av varer og tjenester som sameiet benytter, herunder kommunale avgifter, strømpriser, forsikringspremie mv.

 

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

 

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din 

for å endre denne.

 

Styret har også vedtatt at den årlige utleieprisen for boder vil øke med kr 100 per år fra 01.01.2020.