Endring av felleskostnader og bodleiepriser for 2021

Seksjonseiere har mottatt rundskriv vedr. endring av felleskostnader fra 01.01.21.