14 sep 2021

Informasjon fra styret - september 2021

1. Ekstraordinært årsmøte   

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt den 7.9.21 med 66 sameiere til stede.  Protokoll vil bli distribuert. Styret vil følge opp de ulike vedtakene.

 

2. Garasjerehabilitering - øvre og nedre plan på D-felt 

Garasjerehabilitering pågår for fullt på øvre plan under OBV 52-56 samt overgang mot OBV 58, fremdrift er etter plan. Consolvo anvender nå ikke bare pigging, men også sliping av gulvene. Dette bidrar til å dempe støybelastningen noe men en må fortsatt regne med støy fremover. 

Consolvo vil starte på nedre plan under OBV 52-56 mandag 20. sept. Det betyr at gjeste-parkeringsplasser samt parkeringsplasser i den delen som vender ut mot Bogstadvannet vil bli avstengt. 

Vi oppfordrer alle som har egne parkeringsplasser om ikke å parkere på gjeste-     parkering da det vil bli færre gjesteparkeringsplasser på D- feltet en stund fremover.  

Sameiets parkeringsplass bak Åsly bussholdeplass kan benyttes til parkering. 

 

3. Uteområde

 • Nye plener                                                                                                                                        Det er lagt nye plener med ferdiggress utenfor OBV 36,40 og 42.                                                                         
 • Trefelling/Beskjæring                                                                                                              Arborist fra 1HH er engasjert for å felle/beskjære trær og busker som hindrer utsikt eller er til skade for støttemurer og boligblokker. Arbeidet vil i hovedsak omfatte området på nedre C og D, vil bli utført i sept-okt.                                                                                                  
 • Beplantning                                                                                                                              Barlindbusker som er visnet på øvre C er erstattet med nye busker. Disse vil trenge noen år før de når samme størrelse og kan klippes til slik som de øvrige busker.          Rhododendron busker (ved HC parkering på øvre C), stokkroser og diverse andre planter som er tørket inn/ødelagt i løpet av sesongen er erstattet med nye planter.

 

4. Ryddeaksjon i sykkelboder og på egen garasjeplass

Vi ønsker et ryddig sameie samt ivareta brannsikkerhetskrav.  Alle oppfordres til å delta i den årlige ryddeaksjonen i sykkelboder og garasjer nå i oktober. 

Innen søndag 16. okt. ber vi den enkelte eier om følgende: 

  • I din felles sykkelbod: 
   • Merke sykkelen som du eier med navn + 2021 (gamle merkelapper må fjernes)                                                                                                                       
  • På egen garasjeplass: 
   • Fjerne alt materiale som ikke skal oppbevares på din garasjeplass.          Garasjene er beregnet for biler og oppbevaring av nødvendig utstyr i tilknytning til bil. Det er heller ikke tillatt å oppbevare brannfarlig væske, gass eller annet brennbart materiale på garasjeplass. 

Alle garasjer og sykkelboder vil bli besiktiget av styret 17-18 okt. Dersom det skulle være spørsmål fra styret om inventar og løsøre i garasje, vil eier bli kontaktet. 

Umerkede sykler blir gitt til veldedighetsformål eller kastet.

 

5. Hjemmesiden vår fases ut – beboerportalen Vibbo overtar 

Hjemmesiden vår fases ut fordi OBOS ikke lenger vil tilby denne løsningen fra slutten av året. Vibbo er navnet på den digitale tjenesten som vil erstatte både hjemmesiden og flere andre kanaler som brukes til kommunikasjon med sameiere. Den blir som en hjemmeside med flere funksjoner og mer brukervennlig. Vibbo vil være beboerportalen som lar styret kommunisere enkelt og effektivt med alle i sameiet. 

Målet er at det nye verktøyet skal innholde alt en trenger av informasjon om sameiet vårt på ett sted. Det skal bli enklere både for sameiere og styret. 

Idag har eiere av 236 av 329 leiligheter i sameiet logget seg inn på Vibbo. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn. Trykk på nettsiden vibbo.no eller last ned appen. 

I en overgangsfase vil informasjon fra styret bli distribuert som i dag (dvs. både på e-post og hjemmeside). Ny informasjon gis om fra hvilken dato hjemmesiden legges ned for godt i 2021. 

Til de sameiere som ikke er på digitale flater vil informasjon distribueres som idag. 

 

6. Overføringsledning og tunnel, Bogstad - Voksenåsen

Styret har sendt inn ny naboklage den 26. aug, den kan leses på vår hjemmeside. Temaet ble også debattert på årsmøtet den 7.9. 

Vi minner om prosjektets nettside https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-overforingsledning-for-vann-til-holmenkollen-og-voksenasen/#gref,samt vår egen hjemmeside for de som ønsker mer informasjon. 

 

7. HMS tiltak 

For å redusere trafikk på gangveien nedenfor ballbanen er det satt opp nytt påbudsskilt for kjørende fra garasjer på D og ut av sameiet.  Styret håper med det at flere leverandører, håndverkere og gjester kjører igjennom garasjen istedenfor å benytte gangveien. 

Ved utkjørsel fra sameiet er det satt opp et større trafikkspeil for at det skal bli lettere å se trafikk som kommer nedover veien fra Åsly. 

 

8. Sameiere med gavl leilighet  

Styret ser at enkelte vannbrett (utenfor vinduer) i gavl leiligheter bør vaskes da det er groe eller er skittent.  Da det er vanskelig samt kostbart for sameiet å få tilgang til vannbrettene oppfordrer styret den enkelte eier av gavl leilighet til å vaske egne vannbrett.  Til glede for en selv - og også for naboer!

 

9. Traktor 

Sameiets traktor (fra 2004) har ikke vært benyttet på vel 1,5 år. Styret ser ikke behov for å ha egen traktor i sameiet og den er derfor solgt for kr. 200 000, noe som styrker balansen vår.