Årsmøte 26. april blir flyttet til 11. juni kl.18:00 i Voksen kirke, grunnet tiltak i forbindelse med korona-epidemien