Endret: 14 apr 2018     Opprettet: 13 feb 2018

Ekstraordinære snømengder

Tiltak i forbindelse med snørydding

Vi opplever en snøvinter av de sjeldne. Som det fremgår av mediene, volder all snøen problemer på mange samfunnsområder. I Liabakken boligsameie gir vi honnør til Hovseter vaktmestersentral for måten de har taklet den store arbeidsbyrden på. De har et titalls borettslag og sameier som faste kunder og har til tross for dette håndtert måking i Liabakken bedre enn hva som kan forventes under de rådende forhold.

Styret supplerer nå med disse tiltakene:

1) Vi har leid Oslo anleggsbedrift som skal utføre følgende oppgaver:

  • fjerne all is fra kjøreveiene
  • fjerne all snø foran inngangspartiene slik at vi ikke må slite med blank is i lange tider når mildværet kommer
  • frigjøre gangveien mellom 40 og 42 for snø – denne er ikke godt nok brøytet grunnet byggearbeidene
  • grave vekk all snø i trappen ned mot Bogstadvannet

2) Vi plasser ut snøskuffer i den enkelte oppgang og oppfordrer beboerne selv til å holde  inngangspartiet og nærmeste omgivelser snø- og isfritt.

3) Vi er i ferd med å undersøke om det er nødvendig å rydde takene for snø.

 

Påminnelse:

1) Foreldre bør følge opp barns lek i de store snømengdene.

  • Det er som kjent altfor stor trafikk på gangveiene, og veiene er pga. snøen mer uoversiktlige enn vanlig.
  • Graving av snøhuler er morsomt, men kan være farlig.
  • De store snøhaugene kan gjøre det fristende å klatre der man ikke bør klatre. Vær spesielt oppmerksom på gjerdene mellom blokkene.

2) Snørydding på terrassene

Styret har observert at beboere på øvre felt kaster snø fra terrassen og ned på gangveien foran blokken. Dette er ikke tillatt av hensyn til andre menneskers liv og helse. Dersom isklumper treffer noen i hodet fra stor høyde, kan resultatet bli fatalt.

Utskriftsvennlig versjon