Endret: 25 mai 2019     Opprettet: 11 mai 2019

Garasjefeiing

Garasjeanleggets kjørefelt samt gjesteparkeringsplasser vil bli feiet mandag 20. mai. Dette gjøres av 1HH. Den enkelte eier eller leietaker av garasjeplass oppfordres til å feie egen plass.

Feieplanen er som følger;

1. Tirsdag 14. mai - søndag 19.mai

Den enkelte sameier feier egen garasjeplass. La feiet haug ligge utenfor garasjedøren/-plassen da dette vil bli fjernet mandag 20. mai.

Koster som kan benyttes til feiing vil bli satt ut ved alle utganger i C- og D-felt.

 

2. Mandag 20.mai - kl.09.00 - 10.30 -  C-felt - nedre garasje

C-felt - nedre garasje feies dvs kjørefelt og gjesteparkerings-plasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

NB! Biler på gjesteparkeringsplassene må fjernes før kl.09.00.        

Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring.

 

3. Mandag 20.mai - kl.10.30 - 12.00 - C-felt - øvre garasje

C-felt øvre garasje feies dvs kjørefelt og gjesteparkeringsplasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring - og vil bli åpnet så fort en er ferdig.

 

4. Mandag 20.mai - kl.12.00 - 14.00 - D-felt - nedre garasje

D-felt feies dvs kjørefelt og gjesteparkeringsplasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

NB! Biler på gjesteparkering må være fjernet før kl.11.30.

Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring - og vil bli åpnet så fort en er ferdig.

 

5. Mandag 20.mai - kl.14.00 - 16.00 - D-felt - øvre garasje

D-felt øvre garasje feies dvs kjørefelt og gjesteparkeringsplasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

NB! Biler på gjesteparkering må være fjernet før kl.13.30.

Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring - og vil bli åpnet så fort en er ferdig.

 

6. Inn-/utkjøring                                                                       

For inn-/utkjøring fra D-felt så kan oversiden av C -felt benyttes så lenge nedre C- garasje er stengt.

Utskriftsvennlig versjon