Endret: 4 okt 2019     Opprettet: 15 mai 2019

Himstadjordet; Bymiljøetaten er pålagt rydding av eiendommen innen 5. august i år

Bymiljøetaten disponerer et område nedenfor Liabakken (nedre C-felt) kalt Himstadjordet. På tomten er det flere røde hus på Byantikvarens gule liste. Området er regulert til skogsdrift og ligger innenfor Markagrensen. 

I fjor søkte Bymiljøetaten om å få benytte området til lagring og gjenvinning av bygningsmaterialer fra hele Oslo. I år søker de Plan- og bygningsetaten om dispensasjon fra Markaloven og reguleringsplanen for området. Sameier Egil Kjos gjorde styret oppmerksom på Bymiljøetaten sin søknad. Styret i Liabakken har gitt innspill i saken i form av et * brev til Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen har nå gitt en ** uttalelse i saken og motsetter seg søknaden om dispensasjon fra Bymiljøetaten. Samtidig er Fylkesmannen av den oppfatning at stein og gjenstander på eiendommen som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan må fjernes.

Plan- og bygningsetaten avslår nå dispensasjonssøknaden fra Bymiljøetaten***: "Plan- og bygningsetaten stiller seg bak Fylkesmannens vurdering om at stein og gjenstander som
ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, må fjernes. Dette betyr at all virksomhet og lagring som ikke er knyttet til drift av kommunens skogseiendommer eller virksomhet i marka knyttet til natur og friluftsmål, må opphøre." Frist for rydding av eiendommen er satt til 05.08.2019.

For mer informasjon om saken, se

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201901872

                                                                * Brev fra Liabakken boligsameie

** Uttalelse fra Fylkesmannen

***Avslag fra Plan-og bygningsetaten