Endret: 25 mai 2019     Opprettet: 24 feb 2019

HMS-informasjon fra styret - februar 2019

Bilkjøring på gangveiene/ Skadedyr/ Brannforebygging/ Snømåking

 

Styret har nettopp avsluttet årets gjennomgang av spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet.  I den anledning minner vi om følgende:

Bilkjøring på gangveiene - parkering

I husordensreglenes § 3 står det at: ”Bil- og motorsykkelkjøring på gangveier er ikke tillatt. Unntatt fra dette er: syke- og invalidetransport, møbeltransport og renovasjonsbiler. Parkering av motorkjøretøy er kun tillatt på de tildelte plasser i garasjeanleggene.”

Til stadighet observerer vi folk som kjører på gangveiene uten at de kan påberope seg de nødvendige forutsetninger for å gjøre det.

 

Skadedyr

Avfall må under ingen omstendighet settes tilgjengelig for skadedyr. Det gjelder i og utenfor oppgangene og på terrassene. Vi har en avtale med Anticimex om bekjempelse av skadedyr. Hvis noen oppdager at vi er plaget av det, ber vi om en e-post til styret om det.

                                                                                                                                                                                                          

Brannfarlige væsker og brennbare gjenstander    

Det er et absolutt forbud mot oppbevaring av brannfarlige væsker i garasjene. Det gjelder også annet brennbart materiale.

Det er også forbudt å sette gjenstander og avfall i kjellerganger og andre fellesarealer, med tanke på brannfare og fremkommelighet. Fellesarealene må være lett farbare som rømningsveier.

 

Snømåking                                                                                                                     

Vaktmesteren er hyppig ute på gangveiene med traktor, særlig i forbindelse med snømåking. Folk har blitt observert kjørende og løpende tett på traktoren. Dette innebærer stor risiko for ulykker, f.eks. ved at noen sklir og faller under traktoren når den er i bevegelse.

Alle må følge vaktmesterens anvisninger og opptre aktsomt.

Utskriftsvennlig versjon