Endret: 5 mai 2020     Opprettet: 1 apr 2020

Informasjon fra styret - april 2020

Bevilgning fra OBOS/ Garasjerehabilitering/ Ballbanen opplyst/ Dugnad/ Lukehjelp

 

1. Bevilgning fra «OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake»

Styret har tidligere i år søkt OBOS om tilskudd til en utendørs aktivitetspark. Tiltaket har blitt vurdert ut fra kriteriene for støtte under «OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake». Sameiet har på bakgrunn av søknaden fått bevilget kr.164.500,- til prosjektet og styret er veldig takknemlig for tilsagnet.

Sandkasseområdet ved ballbanen øvre C-felt er planlagt omgjort til et aktivitetsområde, der TP1Actio nå er engasjert for å etablere et utemiljø-anlegg. Det kan oppstå utfordringer med levering av utstyr denne våren, men vi håper å kunne ferdigstille aktivitetsparken i løpet av sommeren.

 

2. Oppstart av garasjerehabilitering/prøvereparasjon 27. april 

Styret har som kjent besluttet å følge ekspertenes råd om å utføre en komplett prøvereparasjon av en halv garasje under OBV 52-56. Dette vil berøre de som har garasjeplass samt gjesteparkeringsplasser på øverste nivå. Prøvereparasjon vil starte mandag 27. april. Nærmere informasjon vil bli formidlet rett etter påske.


3. Ballbanen - opplyst om kvelden også for lek 

Lampen på ballbanen er reparert. Det betyr at ballbanen er opplyst om kvelden for sportslige aktiviteter.  


4. Dugnad 6. mai

Med forbehold om videreføring av restriksjoner fra Helsedirektoratet, vil dugnad på uteområdene bli avholdt onsdag 6. mai kl. 18:00.

 

5. Lukehjelp

Vi søker lukehjelp i sommer. Er du interessert, ta kontakt på epost til liabakken@styrerommet.net innen 20. april.

 

 

Styret ønsker alle en god påske!

 

Utskriftsvennlig versjon