Endret: 4 okt 2019     Opprettet: 17 aug 2019

Informasjon fra styret - august 2019

Hjemmesiden/ Rehabiliteringen/ Utearealene/ Nummerskiltbelysningen/ Skilt/ Hunder i bånd/ Lading av el-biler/ Takk

 

Hjemmesiden

Styret får ofte henvendelser med spørsmål hvor svaret står på hjemmesiden vår. Vi ber om at alle som har spørsmål, først ser om det står noe om saken/temaet på hjemmesiden www.liabakken.no. Det vil spare tid for styret.

 

Rehabiliteringen

Befaringen fant som kjent sted 23. mai, og de fleste sakene ble lukket før 1. juli som var fristen for utbedring og ferdigstillelse.

Dessverre gjenstod det en del reklamasjoner da vi gikk inn i ferieperioden. Arbeidet med disse er nå startet opp. Styret har holdt tilbake kr. 150 000, som ikke vil bli utbetalt til entreprenøren før alt er på plass.

Alle sameiere som har levert inn reklamasjonsskjema vil bli kontaktet etter hvert som entreprenøren kvitterer ut sakene. Dette gjør vi som en ekstra kvalitets-sjekk.

Til orientering: Saker som gjelder skadet belegg på terrassegulvet er samlet i et eget prosjekt, som ikke håndteres av Oslo Murmesterbedrift AS. Arbeidet med disse påbegynnes 19. august.

 

Utearealene

I løpet av sommeren er det plantet i bed og anlagt plen mellom barnehage og ballbane. Sand i tre sandkasser er skiftet ut. Videre vil det sås i områder med manglende gressvekst.

2. september starter arbeidet med å etablere barlindhekk langs gangveien øvre D-felt, tilsvarende som øvre C-felt. Arbeidet vil ta en ukes tid.

Det er tidligere lagt singel/pukk på nedre C og D mot grunnmur på murvegger og gavlvegger. Enkelte steder der det er lagt sparsomt, vil bli etterfylt. Rullestein blir lagt i bed på platå mellom 64 og 66.

Aktivitetsparken planlagt syd for ballbanen (utenfor 30-34), er prosjektert og vil bli gjennomført vår 2020. Da vil også sandkasseområdet på øvre D, utenfor 66, bli oppgradert og bed ved innkjøring gangvei beplantet med stauder.   

 

Nummerskiltbelysningen

Det viser seg at alle nummerskiltlamper på nedre C  og D ikke var sensorstyrt , slik som det er på øvre C og D. Det er nå installert sensor på alle lamper på nedre felt. Videre er det satt deksel over alle brytere ved utgangene slik at ikke noen slukker av lyset.

 

Skilt

Ved innkjøring til sameiet så er det idag to skilt som viser Liabakken Boligsameie og 30-82.  Disse erstattes med ett skilt med samme profil som informasjonsskiltet lenger ned i bakken ved innkjørselen. Videre vil gamle nummerskilt ved 36 og ved bommen ved 48 erstattes med nye. Dette vil være på plass i løpet av september 2019.

 

Hunder i bånd

Vi minner om at det er båndtvang på området vårt. Hundeeiere bes passe på at hunder ikke tisser på planter og andre beplantede områder, da vi dessverre ser at noe av den nye beplantningen har blitt ødelagt pga. hundetiss.

 

Lading av el-biler

Installasjon av dynamisk ladeopplegg for el-biler er nå ferdigstilt for lading, og alle ladeboksene fra Grønn Kontakt er satt opp og tilkoblet for de som bestilte ved prosjektoppstart.  Det er KUN tillatt å lade fra disse boksene.

Frakopling av de tidligere installerte ladeboksene vil bli gjort av AK Elektro med gjennomføring i første uken av september. Datoer for frakopling vil bli publisert og den enkelte sameier som har de gamle ladeboksene vil bli kontaktet.  AK Elektro vil også være behjelpelig med å skru boksen ned fra veggen.

 

Takk

Styret vil takke alle beboere for hyggelige tilbakemeldinger på den omfattende rehabiliteringen både av bygningsmasse og uteareal! Vi setter stor pris på det!

Utskriftsvennlig versjon