Informasjon fra styret - desember 2017

Installasjon av fibernett/ avløpssystemet/ platting og trapper/ lysarmatur/ vaktmester

Installasjon av fibernett fra GET

GET vil sluttføre installasjon av fiber i hele sameiet i uke 3,4 og 5. For OBV 66, 68,70,72,74 og 78 så vil fase 1 og fase 2 foregå samtidig. Så snart detaljert installasjonsplan for den enkelte oppgang foreligger så vil informasjon bli lagt ut på våre hjemmesider.

Ca. 2 uker før installasjonen vil du få et nytt informasjonsskriv fra BKT med en tildelt installasjonstid. Videre vil du parallelt med dette motta et brev fra GET med informasjon om utlevering av dekoder og produktregistrering.

Har du spørsmål i forbindelse med det nye fibernettet kan du ta kontakt med BKT på tlf 45 45 45 02 eller sende epost på kontakt@bktas.no.

 

Avløpssystemet

Fra tid til annen hender det at avløpssystemet går tett. Styret har derfor vurdert å vedlikeholdsspyle stikkledninger fra sluk på bad frem til stamme pluss fra vannlås på kjøkken til stamme. Et slikt arbeid er kostbart, og etter å ha konsulert ekstern ekspertise har vi besluttet å avvente gjennomføring.

Jo mer påpasselige vi er med ikke å kvitte oss med fettrester og avfall gjennom avløpssystemet, jo færre problemer får vi med tette rør. Informasjon og praktiske råd finner du her: http://fettvett.no/slik-kaster-du-fettet.html

Retningslinjer for bygging av platting og trapper på nedre C/D

Trapp og platting skal tilfredsstille lover og regler som gjelder for slike konstruksjoner. Dersom det er mer enn 0,5 m fra toppen av trappen og ned til bakken skal den ha rekkverk. Innfestning til bygning må være slik at lekkasjer ikke oppstår.

Platting og trapp skal tilpasses terrenget.
Av estetiske hensyn skal det benyttes samme materialer som i de nye gjerdene i sameiet:
Møre Royal Grå.

Dette gjelder både trapp, rekkverk og platting. Rekkverket skal utformes som sameiets gjerder og spilene skal ha samme dimensjon.  Det skal ikke settes opp gjerde rundt plattingen.

Søknad om bygging av platting skal sendes til styret.
Søknaden skal inneholde en skisse av platting og eventuell trapp.

 

Skifte av lysarmatur

Skifte av lysarmaturer i garasjeanlegg på C- og D-felt vil starte i begynnelsen av januar. Installatør antyder ca. fem uker på installasjonen.

 

Vaktmester

Vaktmesteren er fremdeles sykmeldt. Styret presiserer at Hovseter vaktmestersentral kun må tilkalles i nødsfall og at ingen må gjøre det på helligdager med mindre det er helt påkrevet.

Se oppslag på tavlene i oppgangene om dette.

 

Styret ønsker alle i Liabakken boligsameie en fredelig julehøytid og alt godt i det nye året.

Vi takker samtidig for godt samarbeid og utvist fleksibilitet i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene. Det kan være krevende å bo på en byggeplass, men så langt har det gått ganske knirkefritt.