Endret: 19 jan 2020     Opprettet: 12 des 2019

Informasjon fra styret - desember 2019

HMS/ Status for 1-årsbefaring/ Utearealene/ Dører i garasjeanleggene/ Vedlikeholdsplanen 2019-2021/ Digital signering/ Nye koder på inngangsdørene/ Neste årsmøte

 

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Styret ønsker å skape et trivelig og trygt bomiljø for alle beboere. Vårt sameie er pålagt å ha et HMS-system, og styret har et særskilt ansvar for at intern kontroll utøves på flere områder.

I den sammenheng foretok styret i oktober en inspeksjon av oppganger og andre fellesområder. Det var stort sett ryddig, men flere steder var gjenstander oppbevart i oppganger og bodganger, som ville kunne hindret evakuering i tilfelle av brann. Det ble det satt ut lapper med beskjed om å fjerne gjenstandene, noe som i de fleste tilfeller ble etterfulgt.

Alle brannslukkingsapparater i oppganger og garasjer ble også kontrollert og funnet i orden.

En ryddeaksjon i alle sports- og sykkelboder ble også gjennomført i oktober. Gjenstander som ikke hørte hjemme i bodene, ble enten gitt bort eller kastet. Sammenlignet med tidligere ryddeaksjoner ser vi at mengden som gis bort eller må kastes, er kraftig redusert.

Stort sett er styret fornøyd med orden i fellesområder. Dette er viktig for god brannsikkerhet og trivsel for oss alle.

 

Status for 1-årsbefaring

Entreprenør hadde frist til 11. oktober med å utbedre de siste reklamasjonene.  Flere av oppfølgingssakene ble lukket, men ikke alle.  Styret har som kjent holdt tilbake kr. 150.000 og styret har en dialog med entreprenør om denne restsummen.

 

Utearealene

I løpet av høsten er det etablert en barlindhekk langs gangveien på øvre D-felt. For god gressvekst bak hekken blir det sådd igjen til våren. Da fortsetter vi bl.a. også arbeidet med oppgradering av lekeplassen innerst på øvre D-felt og aktivitetspark i sandkasseområdet på øvre C-felt. Styret har etablert en årsplan for arbeid med grøntområdet.

 

Dører i garasjeanleggene

Ståldører inne i garasjeanleggene på C og D-feltet er preget av rust og avskalling av maling. Dører som kan males opp, er malt i grått. Dører hvor det ikke var hensiktsmessig å male på grunn av for mye rust og skader, blir erstattet med nye dører. Montering av nye dører vil skje i begynnelsen av januar.

 

Vedlikeholdsplanen 2019-2021

På Årsmøtet i 2019 ble vedlikeholdsplanen 2019-2021 presentert, og styret har benyttet den som rettesnor i sitt videre arbeid med vedlikehold. I den sammenheng har vi tatt tak i de to sakene med høyest prioritet:

1. Brannsikringstiltak (varslingssystem, rømningsveier mv.)

Styret har engasjert Multiconsult for å få deres vurdering av hvilke tiltak som sameiet bør og må gjøre noe med. De har kommet med sin første rapport nå i desember. Styret vurderer nå denne og vil fortsette med dette arbeidet inn i 2020.

2. Rehabilitering av garasjeanlegg (inkl. katodisk anlegg)

Ødegård & Lund er av styret engasjert til å gjennomføre en undersøkelse av betong og katodisk anlegg i våre garasjer. De har foretatt en kartlegging av betong og også meislet ut noen parkeringsplasser på C og D-feltet i den sammenheng. Styret vil motta rapport med deres anbefalinger i begynnelsen av januar 2020.

 

Digital signering

Styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på enklest mulig måte i tillegg til å spare miljøet. Vi ønsker å sende ut informasjon fortrinnsvis digitalt.

Vi vet at mange også ønsker å motta informasjon digitalt. I våre registre ser vi at mange ikke har registrert seg for dette. OBOS vil på vegne av styret kontakte de sameierne som ikke har godkjent dette tidligere, hvor de ber om samtykke til digital informasjon. (De som ikke mottar noen henvendelse fra OBOS om dette, har allerede gitt sin godkjennelse og skal ikke foreta seg noe.)

 

Nye koder på inngangsdørene

Styret har besluttet å endre koder på inngangsdører av sikkerhetsgrunner. Det skjer rutinemessig med jevne mellomrom. Dette vil bli gjort i januar.

Alle vil få beskjed i postkassene i god tid om ny kode og tidspunkt for når den gjelder fra.

 

Neste årsmøte

Tidspunktet er fastsatt til 16. april kl. 1800, og stedet er Voksen kirke.

Det er fint om flest mulig har anledning til å komme. Derfor varsler vi om dette allerede nå.

Styret ønsker alle i Liabakken boligsameie en fredelig julehøytid

og alt godt i det nye året !

                                                        

                                                      

Utskriftsvennlig versjon