Endret: 22 mar 2021     Opprettet: 12 feb 2021

Informasjon fra styret - februar 2021

Årsmøte 2021/ Radonmåling/ Kodelås for nøkkelbrikke

 

1. Årsmøte 2021

Årsmøtet i sameiet avholdes digitalt 15. april

Grunnet smittevernsituasjonen vil årsmøtet arrangeres digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no. Sameiere som ikke er komfortable med den digitale plattformen, vil få innkalling i papirformat og anledning til å avgi stemmeseddel.  

I årsmøtet 15. april vil de lovpålagte saker behandles, som godkjenning av årsregnskap og årsrapport, samt valg av tillitsvalgte.

 

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet er 10. mars

Forslag kan sendes på epost til liabakken@styrerommet.net eller legges i en av styrets to postkasser (i garasjen ved OBV 36 eller ved styrerommet OBV 64).

Innkomne forslag vil bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte, når smittevernrestriksjonene tillater fysiske møter. Styret ønsker å avholde et fysisk årsmøte og håper at det lar seg gjennomføre for alle grupper av sameiere etter sommeren.

Ved Koronaloven med varighet til 1. november 2020, ble det gjort et unntak fra kravet i eierseksjonsloven om at årsmøtet skal gjennomføres med fysisk oppmøte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå permanente endringer i eierseksjonsloven. Endringene vil innebære en rettslig likestilling av årsmøter med og uten fysisk oppmøte. Regelendringen skal behandles i Stortinget og man ønsker å ha på plass de nye teknologinøytrale reglene til årets årsmøter.

 

2. Radonmåling

Det skal i perioden 15. februar -15. april foretas radonmålinger i utvalgte leiligheter i sameiet. Disse leilighetene får nå en liten lynlåspose med 2 stk. målebrikker lagt på dørmatten. I posen ligger også en bruksanvisning for plassering av brikkene. Brikkene skal IKKE registreres på nett, kun plasseres ut i leilighetene.

NB! Posene vil være merket med adresse, navn og leilighetsnummer. Brikker skal returneres i samme lynlåspose, da målingene må være sporbare til den enkelte leilighet. Pose med brikker samles inn av styret, nærmere beskjed kommer. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gir føringer på radonmålinger i bygg.  Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass radon og kan i inneluft gi økt helserisiko. Målinger må gjøres regelmessig i bygg da radonnivå i et bygg kan endres over tid. I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer (under 100 Bq/m3), er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningsmasse eller ventilasjon i perioden.


I sameiet er det gjort store endringer i fasaden samt skiftet mange vinduer (2016-2018), noe som kan påvirke radonnivået i leilighetene. I Vedlikeholdsnøkkelen for sameiet anbefaler OBOS Prosjekt å gjennomføre radonmåling i 2021.  

For ytterligere informasjon se: https://dsa.no/radon

 

3. Utskifting av nøkkelbrikkelåser med kodelåser

Styret vil skifte ut nøkkelbrikkelåser til fellesdører med kodelåser. Dette gjelder for øvre D-felt og omfatter ikke oppgangsdører. Kodelåser vil være enklere for distribusjon til beboere og er et mer praktisk og sikkert alternativ enn kodebrikker. Sameiere som får kodelås til fellesareal, vil få tilgang til kode i god tid før låsen skiftes.

Utskriftsvennlig versjon