Informasjon fra styret - januar 2018

Søppelhåndtering/ Fiberinstallasjon: kompensasjon fra GET, korrekt Mbps

En del sameiere hensetter avfall i garasjer og andre fellesarealer. Dette fører til merarbeid for vaktmestertjenesten og styret. Gjenbruksstasjonen på Smestad (https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/smestad-gjenbruksstasjon/) er lett tilgjengelig, og sameierne bes innstendig om å levere avfall der.

I jule- og nyttårshelgen ble søppelrom og papircontainere dessverre ikke tømt med samme regularitet som vanlig. Dette er beklagelig, og situasjonen ble selvsagt tatt opp med Oslo kommune. Vi registrerte alle at en del sameiere fortsatte med å sette ut søppel og returpapir etter at kapasiteten var sprengt. Dette førte til svært utrivelige forhold i sameiet. Selv om det burde være helt unødvendig, presiserer styret at sameierne i slike situasjoner skal vente med å kaste søppel og papir til tømming er effektuert.  En slik ordning er helt uproblematisk etter som vi alle har mulighet for mellomlagring på terrassen eller i uteboden.

Bildene viser noe av det vaktmestertjenesten og styret har måttet håndtere den siste tiden. Dette kan Liabakken boligsameie ikke være bekjent av.

 

FIBERINSTALLASJON - KOMPENSASJON FRA GET TIL SAMEIERE

Sameiet har som kjent inngått avtale med GET hvor installasjon av nytt fibernett inngår. Pga forsinket installasjon så har styret hatt en dialog med GET om å få en kompensasjon. GET ønsker å tilby alle sameiere en kompensasjon ved å tilby 50 poeng/kanaler+ 5 ekstra poeng for en periode på 12 måneder. Dagens avtale er på 30 + 5 poeng.

GET vil komme tilbake med informasjon om eksakt dato i februar for når denne tjenesten vil bli tilgjengelig. Vi gjør oppmerksom på at etter 12 måneder gjelder dagens avtale igjen.

 

FIBERINSTALLASJON - BREV FRA GET - FEIL MBPS

GET beklager feil i brev som har blitt sendt ut nå i januar i forbindelse med installasjon av fiber. I brevet står det at hastigheten er 5 Mbps i den kollektive bredbåndspakken, det korrekte skal være 10 Mbps.  For de andre bredbåndspakkene (S35,M80,L160,XL 250 og XXL 500) er det oppført riktig hastighet.

Utskriftsvennlig versjon