Endret: 5 mar 2020     Opprettet: 19 jan 2020

Informasjon fra styret - januar 2020

Valg til styret/ Saker til Årsmøte/ HMS/ Innfrielse av lån og fellesutgifter/ Skilt ringeklokke og postkasse/ Sameiets felt

 

Valg til styret

Det skal velges nytt styre, og valgkomiteen ber om forslag til nye styremedlemmer innen 20. februar. Kontakt

Rune Bendiksen (rb@gsconsult.no/ 48097022 eller

Marit Sagen Åstvedt (marit.sagen_astvedt@getmail.no/ 90946871).

 

Saker til Årsmøte

Siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet er søndag 1. mars. Vennligst send mail til liabakken@styrerommet.net eller legg det i en av styrets to postkasser.

Styret minner om at Årsmøtet er 16. april kl. 1800 i Voksen kirke.

 

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

I Liabakken Boligsameie ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle. I den sammenheng har vi alle et ansvar. Vennligst les vedlagte skriv.

 

Innfrielse av lån og fellesutgifter

Det ble i sin tid gitt åpning for å innfri den enkelte sameiers andel av lånet som ble tatt opp i ”rør i rør”- prosjektet over den månedlige husleiefakturaen. Da sameiets to lån ble flyttet og samlet til et lån i OBOS bank, ble oppfølgingen av betaling av renter og avdrag fra de som ikke innfridde den gang lagt inn i en egen nedbetalingssimulator. Nedbetalingen vil være gjennomført i april og det vil bety at linjen med lån på faktura vil utgå.

De som innfridde den gang, vil ikke få noen endring i månedlige fellesutgifter.

De som ikke innfridde, vil få en liten reduksjon i månedsbeløpet f.o.m. mai 2020. Endringer fremkommer på tilsendte fakturaer.

 

Skilt til ringeklokke og postkasser

I § 9 i Husordenssregler for Liabakken Boligsameie pålegges seksjonseierne å ha standardiserte og godkjente skilt på utvendig ringeklokke og postkasser. Styret konstaterer at det på flere ringeklokker og postkasser er montert gamle skilt, klistrelapper etc. Vi ber om at den enkelte seksjonseier benytter godkjente skilt. Det gjelder også de som leier ut leilighetene sine. Skilt kan skaffes for sameiers regning. Vennligst se liabakken.no > Praktisk informasjon > Bestilling av skilt.

Styret ber om at alle retter opp innen 1. mars. Styret vil etter denne dato sørge for at skiltene blir skiftet for sameiers regning.

 

Organiseringen av sameiet i felt  

Noen sameiere har gitt uttrykk for villrede om betegnelsen på feltene. Det finnes ikke noe A og B-felt, bare C og D. Disse er delt inn i øvre og nedre C samt øvre og nedre D.

Øvre C-felt:  OBV 30-34 & 44- 48

Nedre C-felt:  OBV 36-42

Øvre D-felt:  OBV 52-72

Nedre D-felt:  OBV 82-74

 

Vedlegg:

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Liabakken Boligsameie

 

Utskriftsvennlig versjon