Endret: 12 feb 2021     Opprettet: 24 jan 2021

Informasjon fra styret - januar 2021

Valg til styret/ HMS/ Mus i sameiet/ Dørkoder/ Pappkontainer

 

1.  Valg til styret

Det skal velges nytt styre, og valgkomiteen ber om forslag til nye styremedlemmer innen 8. februar, se oppslag og lenke http://liabakken.no/1268/arsmote-2021-valg

 

2.  HMS - Helse, miljø og sikkerhet                                                        

I sameiet ønsker vi å skape et trivelig og trygt bomiljø for alle. Vennligst les informasjonsskriv om HMS i Liabakken boligsameie.

 

3.  Mus i sameiet

Anticimex har utført ulike former for sikring i sameiet for å hindre invasjon av mus. Tidligere har styret informert om at man ikke må etterlate matavfall ute og avstå fra å mate fugler. Ved inspeksjon i området rapporterer Anticimex: Mating av fugler bør unngås da dette gir gode matkilder for gnagere. Anticimex fant flere matestasjoner for fugl med gnagerspor i snøen under.

 

4.  Koder på ytterdører

 Koder på ytterdører endres tirsdag 26. januar.

 

5.  Kontainer for papp, kartong og papir                                                        

Noen kaster hele esker i luken på toppen av kontaineren, som gjør at kontaineren fylles raskt og hindrer at andre får kastet sitt avfall.  Oppfordringen blir derfor å brette avfall som kartong/esker og benytte innkastluken, slik at disse opptar liten plass i kontaineren.

Utskriftsvennlig versjon