Endret: 15 sep 2017     Opprettet: 29 jun 2017

Informasjon fra styret - juli 2017

Vaktmestertjenester/ Forstøtningsmuren ved barnehagen - søppelhåndtering/ Styrets arbeid etter årsmøtet/ Økonomi: tertialregnskap

1. Vaktmestertjenester i sommer

Vår vaktmester, Svein Brustuen, er fremdeles sykmeldt. Hans oppgaver ivaretas frem til 1. august av Hovseter vaktmestersentral. Kontaktperson er Jan Glorvigen, telefon 936 81 900. Ved behov, vennligst ta kontakt i ordinær arbeidstid. Utrykning i helgene er kostbart og må ikke forkomme med mindre det er absolutt påkrevd.

Beskjeder som vanligvis sendes direkte til Svein Brustuen, sendes i hans sykefravær til liabakken@styrerommet.net.

2. Forstøtningsmuren ved barnehagen - søppelhåndtering

Arbeidet med å skifte ut muren langs gangveien ved barnehagen starter 3. juli. Det vil bli informert særskilt om denne saken, men vi ber alle merke seg at søppelinnkastene på øvre D-felt blir stengt når søppelet er hentet i uke 26.

 I anleggsperioden plasseres søppelbeholderne utenfor nr 78. Alle beboere på øvre D-felt bes om bruke disse beholderne, alternativt søppelinnkastene på nedre D-felt. Ikke hensett søppel utenfor søppelhusene!

3. Styrets arbeid etter årsmøtet 27.april 2017

Oppgave

Status

Kommentar

Feiing av garasjene

Gjennomført 13.mai

 

Tynning av skog/rydding i skråningen ned mot Bogstadvannet

Gjennomført i uke 25

En del svært store trær ved nr. 42 vil bli felt i august. Oppgaven krever spesialkompetanse.

Årlig kontroll av lekeplassene

Avtalt utført første uke i juli.

Nødvendig utbedrings-arbeid gjennomføres til høsten.

Luking av ugress mv. i sommer

Avtale under inngåelse med ekstern (som i fjor)

 

Oppgradering av garasjeanleggene – ref. vedlikeholdsplan

Planlegging påbegynt med sikte på gjennomføring i 2018

Anbudsrunde høsten 2017

 

4. Økonomi: tertialregnskap pr. 30.april 2017

Regnskapsrapport fra OBOS Eiendomsforvaltning

 

Styret ønsker alle en god og solrik sommer!