Endret: 23 aug 2018     Opprettet: 2 jul 2018

Informasjon fra styret juli 2018

Informasjon fra styret – juli 2018

 

Grilling på terrassene

 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lovlig å grille med kull på terrassene. Gassgriller og elektriske griller er derimot tillatt.

 

Nødutgangene i garasjene

 

Nødutgangene skal ikke brukes til vanlig ferdsel. I noen tilfeller er de plassert ved garasjeplasser, og styret har fått rapport om at biler har blitt ripet opp ved at folk presser seg mellom bilene for å bruke nødutgangen. Dette må ikke forekomme.

 

Pass også på at nødutgangene til enhver tid er låst fra innsiden.

 

Vedlikehold ved inngangsdørene

 

Fellesskapet har brukt mye penger på å oppgradere sameiet. Bl.a. er fasadene og inngangspartiene malt. Ytterdørene er forsynt med kroker for at de skal kunne holdes åpne når det er hensiktsmessig, for eksempel i forbindelse med transport av tunge ting. Hvis krokene slippes ukontrollert, skaper det riper i de nylig malte veggflatene. Vennligst slipp snoren med kroken forsiktig inn mot veggen.

 

Styret henstiller beboerne til å ta ansvar for stell og vanning av blomsterkrukker og lignende arrangementer ved sine respektive inngangspartier. Slik blir det triveligere for alle som ferdes der.

 

Vaktmesteren

 

Svein Brustuen har ferie frem til 9. September. Som vanlig er det Hovseter Vaktmestersentral som ivaretar hans oppgaver i ferien. Se melding om dette på oppslagstavlene. Epostadress: hovvakt@online.no

 

Rehabilitering

 

Prosjektet går mot slutten. Alle bes merke seg følgende:

  • Det gjenstår en del feil og mangler. Disse vil bli utbedret i juli og august.
  • Henvendelser fra beboerne behandles fortløpende. Entreprenøren oppgir at det ikke har vært mulig å oppnå kontakt med alle som har meldt fra om feil og mangler. Det vil bli gjort et nytt forsøk i uke 27, og hvis dette ikke fører frem, vil det bli lagt lapp i postkassen med beskjed om å ta kontakt.  Arbeider som ikke kan utføres nå pga. sommerferie vil bli overført til august.
  • I vaktmesterens feriefravær bes beboere som ønsker å låne maling om å henvende seg til Hovseter vaktmestersentral på telefon 936 81 900. Merk: Ring i arbeidstiden.
  • Montering av nye gjerder i sameiet fortsetter ut over sommeren. 
  • Grønt-prosjektet er i gang og skal gjennomføres over flere år. Detaljer står å lese i årsmøtedokumentene.
  • Det såkalte overvannsprosjektet ferdigstilles i sommer, og følgende skal gjøres:

 Et defekt rør ved trafoen mellom nr. 56 og nr. 58 skal skiftes ut.  Det skal etableres en” hjelpekum” like sør for den nye muren ved barnehagen. Rennene og rørene som leder vannet ned i skogen nord for nr. 42 skal kontrolleres og utbedres. Overvann som samler seg på nedre C-felt skal ledes ut i terrenget.

Kommunens snauhogst av området nedenfor C-feltet

 

Styret har i lengre tid og uten hell forsøkt å komme i kontakt med bymiljøetaten for å komme videre med følgende saker:

  • Den omfattende huggingen ved Bogstad leir og alt rotet på innsiden av gjerdet, som forringer bomiljøet på C-feltet.
  • Behovet for å tynne skogen ned mot vannet av hensyn til dem som har mistet utsikt.
  • Behovet for å gjøre området langs skogstien ned til parkeringsplassen mer åpent og ”gjennomsiktig”, slik at barn kan ferdes tryggere enn i dag.

Det ble gjennomført en befaring i uke 42 i fjor, men det har altså vist seg meget vanskelig å få fortgang i saken til tross for utallige forsøk på å få kommunen i tale. Styret fortsetter arbeidet.

Styrets arbeidsvilkår

 

Styret har med beklagelse registrert kritikkverdig oppførsel fra et lite fåtall av sameierne.  Vi understreker at vedtekter, husordensregler, rehabiliteringsprosjekt mv. er vedtatt av årsmøtet. Det tilligger styret og styremedlemmene å iverksette beslutningene og å håndheve sameiets felles bestemmelser.  Styremedlemmene legger ned stor innsats og har spesielt de siste årene brukt svært mye tid på å drive og oppruste sameiet. Den som er uenig i sameiets bestemmelser, må fremme forslag om endringer for årsmøtet. Ufin oppførsel mot styremedlemmer er ikke akseptabelt. For ordens skyld understreker vi at styret har et utmerket samarbeid med de aller fleste av sameierne.

 

 

Styret ønsker alle en god sommer!