Endret: 29 jun 2017     Opprettet: 12 jun 2017

Informasjon fra styret - juni 2017

Fibernett - rydding av boder/ Søppel/ Luking av bed/ Støttemuren nedenfor barnehagen/ Rehabiliteringsnytt

Informasjon fra styret, juni 2017

 

1. Informasjon om fiber – rydding av boder

Installasjon av fibernettet har startet, og BKT har møtt problemer med terrasseboder som ikke er ryddet. Dette skaper problemer for gjennomføring av prosjektet. Bod på terrassesiden må ryddes for å gjennomføre installasjonen av fiber til den enkelte leilighet.

Vennligst bemerk følgende informasjon fra BKT:” Deler av boden må være ryddet. I boden er det montert en metallkanal/kabelbeslag som skjuler den eksisterende kablingen. Dette beslaget skal demonteres, slik at montør får trukket gjennom kabler via bod. Montør trenger tilgang til kanalen og at det er rom nok til å trekke gjennom kabler”.

 

2. Hensetting av søppel

Styret har dessverre sett, samt mottatt klager fra beboere, på hensetting av gjenstander og søppel på fellesområder, inkl. vaktmesterens område på D-feltet. Dette er ikke tillatt. Det er tilstrekkelig kapasitet for retur av matavfall, glass og restavfall i eksisterende containere. Alt annet avfall kan leveres inn på ulike gjenbruksstasjoner.

Vi ønsker å ha et ryddig og hyggelig sameie – og oppfordrer alle til å bidra til det.

 

3. Luking av bed

Styret vil leie inn hjelp til å luke bed i sommer. Siden renoveringen krever store maskiner og kjøretøyer på området, ber vi om forståelse for at det ikke blir like fint i år som vi ønsker at det skal bli senere.

 

4. Støttemuren nedenfor barnehagen

Denne muren skal utbedres i sommer. Det medfører begrensning av parkeringsmulighetene på øvre D-felt i en periode fra 2. juli.

Vi viser til egen informasjon om dette.

 

5. Rehabiliteringsnytt

Informasjon om rehabiliteringen av sameiet og fremdriften av dette blir sendt ut som egen informasjon. Hovedinnholdet i dette er at alt går som planlagt.

 

For styret

Øyvind Skarlund