Endret: 17 aug 2019     Opprettet: 29 jun 2019

Informasjon fra styret - juni 2019

Rehabiliteringsprosjektet: Ettårsbefaring/ Grøntområdet med ballbane/ El-biler ladepunkter/ Styrets arbeid/ Vaktmesterens ferie

 

Rehabiliteringsprosjektet: Ettårsbefaring

Befaringen fant sted 23.mai og følgende ble gjennomgått: mottatte skjemaer fra sameiere, oversikt over saker som ikke ble ferdigstilt i 2018 og liste over diverse feil og mangler som styret har registrert på bygningene og tilstøtende  utearealer. 1.juli ble satt som frist for utbedring og ferdigstillelse.

Styret er ikke tilfreds med fremdriften i arbeidet - dette til tross for betydelig oppfølging fra vår side. Vi legger likevel til grunn at entreprenøren overholder fristen, og pengene som er holdt tilbake (150.000 kroner) vil ikke bli utbetalt før alt er på plass.

Sameiere som har levert inn reklamasjonsskjema, vil bli kontaktet etter hvert som entreprenøren kvitterer ut sakene. Dette gjør vi som en ekstra kvalitetssjekk.

Vi minner om at reklamasjonsperioden for de utførte arbeidene er fem år. Garantibeløpet i denne perioden er 5 % av kontraktssummen.

 

Grøntområdet med ballbane

Etter vedtak på årsmøtet 2019 vil eksisterende hekker på øvre D-felt fjernes og erstattes med barlindhekk. For å bevare et ensartet preg på området, vil barlind plantes tilsvarende som på øvre C-felt. Arbeidet har oppstart 2. september med varighet ca. en uke.

Mindre områder, der det er lagt ut jord, beplantes i løpet av sommeren. Diverse ”sår” på uteområdene etter rehabiliteringen vil også bli utbedret.

Ballbanen får nytt ballnett, og to benker blir satt på langsiden. Området mellom ballbanen og barnehagen opparbeides, og det planeres ut før det legges rulleplen. Arbeidet starter 4. juli med varighet en uke.

Sand skiftes ut i sandkasser på nedre C-felt og øvre og nedre D-felt. I den store sandkassen på øvre C-felt planlegger styret å benytte midlene gitt av OBOS for rehabiliteringsprosjektet (OBOS prisen 2019) til å anlegge en Tufte-/aktivitetspark. Styret har gått bort fra planen om trampoline pga. strenge regulatoriske krav og ansvaret styret vil ha for sikkerheten.

 

El-biler. Ladepunkter på garasjeplassene

Installasjon av ny infrastruktur for el-bil lading nærmer seg sluttføring og kontrollbefaring ble gjennomført 28. juni. 

Styret ønsker å gjøre oppmerksom på at det er Grønn Kontakt som er ansvarlig for kommunikasjon med den som har bestilt om når el-lading kan benyttes. De fleste ladepunkter kan nå benyttes.

Styret gjør oppmerksom på at de som har gamle ladebokser ikke lenger skal kunne bruke disse etter at de nye er installert.

 

Styrets arbeid etter årsmøtet 9.april 2019

 

Oppgave

Status

Kommentar

Feiing av garasjer

Gjennomført 20.mai

 

Varmtvannsberederprosjekt

Installasjon av reduksjonsventiler

Installert 21.mai på C- felt og 24. mai /6.juni på D-felt.

Oppganger på C og D-felt er sjekket for varmtvann av rørlegger, alt iorden. Styret vil avklare om nye tiltak er nødvendig. 

Rehabilitering/1-årsbefaring

Gjennomført 23. mai. 

Utbedring og ferdigstillelse innen 1. juli av entreprenør.

Sensorer ved branndører i bodganger 52-72

Installert i juni.

Forslag som kom opp på Årsmøtet 9. april 2019.

Luke/gartnerhjelp

Engasjert for juni, juli og august.

 

Lekeplasskontroll

Gjennomført.

Ingen pålegg om utbedring, noen anbefalinger som vil bli fulgt opp.

Grønt plan

Anbud innhentet. Oppgradering av diverse områder fra sommer 2019.

Se eget informasjonspunkt.

Infrastruktur lading el-biler

Prosjektet er i sluttfasen.

Se eget informasjonspunkt.

 

Vaktmesterens ferie

Vaktmester Svein Brustuen har ferie 21/6 – 2/8.

I hans fravær vikarierer 1 Hjelpende Hånd (1HH). Telefon 02460/ 94092460. Send helst en e-post til service@1hh.no.

Ved behov, vennligst ta kontakt i ordinær arbeidstid. Utrykning i helgene er kostbart og må ikke forekomme med mindre det er absolutt påkrevd.

 

Styret ønsker alle beboere

en god sommer!

 

Utskriftsvennlig versjon