Endret: 29 jun 2019     Opprettet: 11 mai 2019

Informasjon fra styret - mai 2019

Referat fra årsmøtet/ Varmtvannsberederprosjektet/ Infrastruktur for el-bil/ Garasjefeiing/ Rehabiliteringsprosjektet - 1-årsbefaring/ Dugnad

 

Referat fra årsmøtet

Dette befinner seg nå på hjemmesiden under overskriften «Om oss» og «Nøkkelopplysninger».

 

Varmtvannsberederprosjektet

Nye varmtvannsberedere er nå installert for C- og D-feltet, og prosjektet er dermed gjennomført.

I forbindelse med prosjektet ba vi om tilbakemelding fra sameiere om hvem som kan ha overslag på armatur. Styret fikk en rekke tilbakemeldinger. Dagens reduksjonsventiler er over 20 år gamle, er ustabile og gir unøyaktig trykk på kaldtvann inn til blokkene. Trykket er i dag over anbefalt trykk. Styret har derfor besluttet å installere nye reduksjonsventiler for å løse problemet. Dette vil bli gjort tirsdag 21. mai på C - feltet og torsdag 23. mai på D- feltet.

 

Infrastruktur for el-bil

På årsmøtet fremsatte en sameier uriktige påstander som styret vil tilbakevise. Det ble hevdet at styret hadde mottatt en henvendelse fra Bravida, som oppgraderer hovedtavler og etablerer ladeinfrastruktur i garasjene, om å dimensjonere anlegget for fremtiden og at styret hadde avslått dette. Kablingen som gjøres er beregnet på 32A, som er det kraftigste som finnes på hjemmemarkedet i dag. Det betyr maksimal ladekapasitet pr. lader når dette er tilgjengelig.

Styret har i denne saken fulgt opp vedtaket fra årsmøtet, samt hentet inn ekspertise og har verken gjort feil eller tatt valg som vi vet ikke er fremtidsrettet.

 

Garasjefeiing

Garasjeanleggets kjørefelt samt gjesteparkeringsplasser vil bli feiet mandag 20. mai. Jobben utføres av 1HH. Den enkelte eier eller leietaker av garasjeplass oppfordres til å feie egen plass. Koster vil bli satt ut. Garasjer vil være stengt i perioder.

Nærmere informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden pluss satt opp oppslag i oppganger og i garasjer.

 

Rehabiliteringsprosjektet – 1-årsbefaring

23. mai vil styret gjennomføre 1-årsbefaring med entreprenør. Alle sameiere som har sendt inn 1- årsbefarings-skjema vil bli kontaktet. Dette vil skje etter 23. mai.

Til orientering har styret engasjert Marit Sagen Åstvedt for å følge opp 1-årsbefaringen. Hun har vært i byggekomiteen i alle faser av prosjektet og har vært hovedkontakt mot entreprenør og OBOS prosjekt. Hun har inngående kunnskap om rehabiliteringsprosjektet, og styret ser frem til å benytte hennes kunnskap.

 

Dugnad

Vi minner om dugnad på uteområdene mandag 13. Mai kl 1800 og håper at mange vil være med på å gjøre det triveligere her! Vel møtt!

Utskriftsvennlig versjon