Endret: 11 jun 2020     Opprettet: 5 mai 2020

Informasjon fra styret - mai 2020

Digitalt årsmøte/ Garasjefeiing/ Støyende arbeider i garasje OBV 52-56/ Uteområder

 

1. Digital gjennomføring av årsmøte

For å redusere risiko for ytterligere smitte av  koronavirus, vil det ordinære årsmøte i  Liabakken Boligsameie 11. juni bli  avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på vibbo.no

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener  styret og OBOS at  dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet  denne våren.   

Saker som behandles: 

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Behandling av andre saker  og forslag  blir  utsatt til senere møte.   

Dersom du ikke har samtykket til digital kommunikasjon vil du motta innkallingen på papir.

Årsmøtet starter: 

  • Møtet åpnes 19.mai 2020
  • Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 26. mai 2020  

Hvordan deltar du?

I forkant vil det legges ut innkalling, årsrapport og regnskap på Vibbo.no eller sendes ut per post.

Digital deltakelse 

  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der vil vi legge ut årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.  

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no.

Analog deltagelse 

  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, kan du levere din stemmeseddel i en av styrets postkasser ( i garasjen ved OBV 36 eller ved styrerommet ved OBV 64) innen årsmøtet avsluttes den 26. mai. Underlag vil bli distribuert per post fra OBOS.

 

2. Garasjefeiing

Garasjeanleggets kjørefelt samt gjesteparkeringsplasser vil bli feiet onsdag 13. mai, som tidligere oppgitt på hjemmesiden. Dette gjøres av 1HH. Den enkelte eier eller leietaker av garasjeplass oppfordres til å feie egen plass.  Feieplanen er som følger;

Torsdag 7. mai - tirsdag 12.mai

Den enkelte sameier feier egen garasjeplass. La feiet haug ligge utenfor garasjedøren/-plassen da dette vil bli fjernet onsdag 13. mai.

Koster som kan benyttes til feiing vil bli satt ut ved alle utganger i C- og D-felt.

Onsdag 13. mai kl.09.00 - 10.30   C-felt, nedre garasje 

C-felt - nedre garasje feies dvs kjørefelt og gjesteparkeringsplasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

NB! Biler på gjesteparkeringsplassene må fjernes før kl.09.00.

Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring.

Onsdag 13. mai kl.10.30 - 12.00   C-felt, øvre garasje 

C-felt øvre garasje feies dvs kjørefelt og gjesteparkeringsplasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring - og vil bli åpnet så fort en er ferdig.

Onsdag 13. mai kl.12.00 - 14.00   D-felt, nedre garasje

D-felt feies dvs kjørefelt og gjesteparkeringsplasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

NB! Biler på gjesteparkering må være fjernet før kl.11.30.

Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring - og vil bli åpnet så fort en er ferdig.

Onsdag 13.mai kl.14.00 - 16.00   D-felt, øvre garasje

D-felt øvre garasje feies dvs kjørefelt og gjesteparkeringsplasser feies inkl. feide hauger fra garasjer.

NB! Biler på gjesteparkering må være fjernet før kl.13.00. Garasjeanlegget vil være stengt for inn- og utkjøring - og vil bli åpnet så fort en er ferdig.

Inn-/utkjøring

For inn-/utkjøring fra D-felt så kan oversiden av C-felt benyttes så lenge nedre C- garasje er stengt.

 

3. Støyende arbeider ved garasjerehabilitering OBV 52-56

Informasjon fra entreprenør Consolvo AS:

Det er viktig for oss å meddele dere at vi under utførelsen av arbeidene har deres ve og vel i fokus, ved siden av at vi ønsker å levere godt håndverk. Støy i forbindelse med arbeidene vil dessverre være til dels ubehagelige og noen dager vil det være mye støy fra maskiner.

Ulemper som må regnes med er hovedsakelig i perioden 27. april - 29. mai:                        Støy/ vibrasjoner fra betongskjæring/ betongboring/ rengjøring/ sliping/ meisling på ukedager i tidsrommet kl. 7 til 17.

I perioden 29. mai - 26. juni:                                                                                    Støy/vibrasjoner vil også forekomme, men sporadisk og i mindre omfang.

 

4. Uteområder

Innleid gartner og lukehjelp har begynt arbeidet med oppgradering og vedlikehold av grøntområdene denne sesongen.

Utskriftsvennlig versjon