Endret: 1 apr 2020     Opprettet: 5 mar 2020

Informasjon fra styret - mars 2020

Rehabilitering av garasjeanlegg/ Bestilling av dør-vinduer/ GET/ Batteriskift røykvarslere/ Pris strøm elbiler

 

Rehabilitering av garasjeanlegg - Vedlikeholdsplanen

Styret har engasjert Ødegård & Lund i en undersøkelse av tilstanden i garasjene. Firmaet har i løpet av høsten gjennomført undersøkelse av garasjeanlegg med katodisk beskyttelse og armert betong. Styret mottok den endelige rapporten 24. januar.  

Garasjeanlegget ble sist rehabilitert i 2001, hvor det ble etablert katodisk beskyttelse for å hindre/redusere armeringskorrosjon i garasjen. Tilstanden i de forskjellige garasjene varierer. Etter nærmere 20 års bruk etter forrige rehabilitering er det etter Ødegård & Lunds konklusjon behov for omfattende nye tiltak. Kostnad for rehabilitering vil være betydelig. Styrets intensjon er at rehabilitering av garasjeanlegg dekkes over driftsbudsjettet, ingen kapitalinnkalling. På Årsmøtet vil Ødegård & Lund presentere deres funn samt deres anbefalinger rundt rehabilitering inkl. svare på spørsmål.

Styret har besluttet å følge ekspertenes råd om å utføre en komplett prøvereparasjon dvs. av en halv garasje i 52-56. (Bakgrunnen for dette valget er at det er størst behov for rehabilitering her.) Dette vil gi viktig informasjon om den reelle tilstanden, behov for eventuelle forsterkninger, tidsforbruk, støyplager og ikke minst kostnader. Erfaringene fra en slik reparasjon vil bli benyttet for å legge en endelig plan for tiltak i resten av garasjene. OBOS Prosjekt vil lede prosjektet, og prøvereparasjon vil bli utført vår/sommer 2020. 

Praktisk informasjon vil bli sendt ut og det kommer oppslag når tidsplan er avklart med entreprenør.

 

Heve-/Skyvedører - tilbud fra Vindu Entreprenøren

Mange har spurt om det vil bli mulighet for å bestille heve-/skyvedør på terrassen eller bytte andre vinduer på lik linje med «Prosjekt i prosjekt «i 2017.  Vi har nå den glede å informere om at det vil være mulig. Vindu Entreprenøren AS, som var leverandør i 2017, vil tilby vinduer og montering av disse. 

Vi gjør oppmerksom på at bestillinger skal betales direkte til leverandør. All dialog går direkte mellom bestiller og Vindu Entreprenøren. Fellesskapet vil ikke bli belastet med noen kostnader i forbindelse med dette.  

Tilbudsbrev vedlagt

GET 

Get har sendt ut brev til beboere hvor en ser at informasjon kan misforstås. Sameiet har ikke inngått noen ny avtale med GET og samarbeidet er basert på eksisterende avtale.

I forbindelse med forsinkelse av installasjon av fiber - nettet kompenserte GET den enkelte sameier med å få 20 ekstra kanaler i 1 år. Dette skulle ha vært avsluttet i februar 2019, men sameiet har fått ha disse 20 kanalene helt til nå i 2020.  Vi går nå tilbake til basispakken på 30 + 5 OBOS kanaler.  Ved spørsmål, kontakt GET kundeservice. 

 

Bytte av batterier i røykvarslere

HMS (Helse, miljø, sikkerhet) er viktig i vårt sameie og i den sammenheng er fungerende røykvarslere i den enkelte leilighet viktig. I begynnelsen av april vil det derfor bli lagt nye batterier til på alle dørmattene. Vennligst bytt batteri umiddelbart. Batterier er ferskvare.

 

Pris på strøm for elbiler

Sameiet bruker selvkost pluss en sikkerhetsmargin på 15 øre. Siden elprisen varierer, blir prisen endret hvert kvartal. Neste endring er 1. april.

 

Husk Årsmøte i Voksen kirke

16. april kl. 18.00

 

Utskriftsvennlig versjon