19 feb 2017

Informasjon fra styret - november 2016

Lading av elbiler / Herreløse sykler / Prisøkning - Fellesutgifter og utleieboder / Brannvern /Fibernett / Vannmålere / Tenning av julegran / Service på dørlåsene