Endret: 24 jan 2021     Opprettet: 26 nov 2020

Informasjon fra styret - november 2020

Informasjon til nye sameiere/ Mus i sameiet/ HMS/ Oppgraderinger/ Garasjerehabilitering/ Julegrantenning avlyst

 

1.  Informasjon til nye sameiere

På hjemmesiden er det lagt ut praktisk informasjon med linker, ment som en introduksjon for nye beboere i sameiet. 

http://liabakken.no/1268/praktisk-informasjon/ny-i-sameiet

 

2.  Mus i sameiet

Når det det blir kjøligere vær ute kan mus trekke inn og forårsake skade ved å gnage på ledninger, treverk og inventar.

Styret har engasjert Anticimex for å overvåke uteområdet og forebygge tilstedeværelse av gnagere i sameiet. Løv på bakken og planter og busker som vokser langs husveggen er fjernet. På uteområdet kan beboere bidra med å holde ryddig og rent på balkonger og terrasser. Man må unngå å etterlate matavfall ute og avstå fra å mate fugler.

I leilighet bør alle lufteluker og ventiler tettes med metallnetting, for å hindre at mus kommer inn. Mus trenger mat, vann og steder for å anlegge bol. Rengjør regelmessig, spesielt bak komfyr og kjøleskap og i matskap. Musefellen er det mest effektive hjelpemiddel for bekjempelse.

 

3.  HMS - Helse, miljø og sikkerhet                                                        

Styret ønsker å skape et trivelig og trygt bomiljø for alle beboere. Sameie er pålagt å ha et HMS-system og styret har et særskilt ansvar for at internkontroll utøves på flere områder.  Årets andre kontroll ble gjennomført 23.november. 

I den sammenheng foretok styret en inspeksjon av oppganger og andre fellesområder. I noen oppganger var gjenstander plassert, som ville kunne hindre evakuering i tilfelle av brann. Det ble satt ut lapper med beskjed om å fjerne disse. Styret er fornøyd med orden i fellesområder. Dette er viktig for god brannsikkerhet og trivsel for oss alle.

Alle brannslukkingsapparater i oppganger og garasjer ble også kontrollert og funnet i orden.

 

4. Oppgraderinger i sameiet

Isolasjon av rørledninger for å hindre kondens og vannansamlinger er foretatt i oppgangene i OBV 36-42. Det installeres ventilasjonsluker ved inngangsdører på nedre felt for å bedre luftkvaliteten i oppgangene samt hindre kondens på rørledninger.

 

5.  Garasjerehabilitering - kort om status 

Rehabilitering av resten av garasjen under OBV 52- 58, også nedre plan, skal utføres av Consolvo. Imidlertid utsettes arbeidet til myndighetenes påbud om hjemmekontor grunnet koronasituasjonen, opphører. Oppstart av arbeidet vil bli varslet i god tid.

 

6.  Julegrantenning avlyst

Som følge av smittevernsrestriksjonene er årets julegrantenning 1. søndag i advent avlyst. Det vil bli satt opp et stort juletre med lys, som vi håper vil spre juleglede.


Styret ønsker alle i Liabakken

en riktig god førjulstid!

Utskriftsvennlig format