Endret: 17 des 2017     Opprettet: 15 sep 2017

Informasjon fra styret - oktober 2017

Fiber/ Tyveri/ Lading el-biler/ Overvannsprosjekt/ Røyklukene/ Lys garasje/ Området mot Bogstadvannet/ Grøntområdene

 

Fiber

Våre hjemmesider oppdateres fortløpende med fremdrift på prosjektet. Vennligst noter at det er forsinkelser. Styret kjenner ikke til ytterligere forsinkelser enn de som det ble informert om i det forrige informasjonsskrivet.

 

Tyveri

En sykkel er blitt stjålet fra kjelleren på øvre D-felt. Styret minner om at slikt dessverre kan forekomme og at alle verdigjenstander må sikres forsvarlig og at alle dører må holdes låst.

 

Lading av el-biler

Styret utreder nå hvordan sameiet best kan dekke sitt fremtidige behov for ladeplasser. Antallet el-biler øker raskt, og ny lov om eierseksjoner, som ble sanksjonert før sommerferien, regulerer seksjonseiernes adgang til å etablere ladeplass.

I § 25, første ledd, heter det:

”En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.”

Styret er opptatt av at den løsningen vi velger, skal være god både på kort og lang sikt. Mer informasjon kommer.

 

Overvannsprosjekt

Som de fleste vil ha merket, har vi et overvannsproblem i Liabakken Boligsameie. Når det regner mye, tar ikke sluk og avløp nok unna, og mye av vannet finner sine egne veier. Styret har nå satt i gang en kartlegging med sikte på å gjøre de nødvendige utbedringer og eventuelt lage nye vannveier.

 

Røyklukene

I forbindelse med strømbrudd i en av oppgangene våre koblet røykluken seg inn. Det begynte å regne, og beboerne oppdaget at røykluken stod i vidåpen posisjon, slik at det regnet inn i huset.

Brustuen ble tilkalt, og det viste seg at ledningene i røykluken var røsket ut. Det er vanskelig å se på dette som annet enn hærverk på sameiets eiendom.

Dersom alarmen på røykluken slår seg ut, skal vaktmester eller styret varsles.

 

Lysarmaturene i garasjene

Lysarmaturene er gamle og dårlige, spesielt på D-feltets øvre garasjeplan der det er flere defekte armaturer. Styret definerer dette som en hastesak. Befaringer med sikte på pristilbud holdes i uke 42, og vi håper at arbeidet med utskifting av armaturene kan starte så snart som mulig.

 

Området ned mot Bogstadvannet

Styret har tre spørsmål til bymiljøetaten knyttet til den nederste delen av tomten vår.

Den omfattende huggingen ved Bogstad leir og alt rotet på innsiden av gjerdet, som forringer bomiljøet på C-feltet. Behovet for å tynne skogen ned mot vannet av hensyn til dem som har mistet utsikt. Behovet for å gjøre området langs skogsstien ned til parkeringsplassen mer åpent og ”gjennomsiktig”, slik at barn kan ferdes tryggere enn i dag.

Befaring ble holdt i uke 41. Styret har ennå ikke mottatt noen respons på henvendelsen.

 

Grøntområdene

Samtidig som bygningsmassen rehabiliteres, vil grøntområdene til våren tilbakestilles og oppgraderes. I noen områder skal jord skiftes og ny plen legges der plenen er ødelagt.

Ved innkjøring blir det etablert nye staudebed langs gangveien. Staudebed på øvre D-felt og busker mellom D-feltene vurderes skiftet ut for å få et mer helhetlig preg på området.

Store frostsikre krukker med sesongblomster blir plassert i tilknytning til sittegrupper. Gamle blå benker blir byttet ut med nye parkmøbler.

 

 

Utskriftsvennlig versjon