Endret: 21 des 2018     Opprettet: 19 okt 2018

Informasjon fra styret - oktober 2018

Trefelling/ Kjøring på gangveiene/ Sykkeltyveri/ Elgen/ Asfalteringen/ Kildesortering

 

Trefelling

Dialogen med kommunen har fått en lykkelig slutt.  Det skal foretas en langsiktig sikringshogst på området mellom vårt sameie og badeplassen ved Bogstadvannet. Trær høyere enn 12-15 meter vurderes felt. Mange som har mistet utsikten til vannet, får den dermed tilbake.

 

Kjøring på gangveiene

På gangveiene er kun kjøring i forbindelse med syketransport og møbeltransport tillatt.

Daglig observeres biler som kjøres der uten at et slike grunner kan påberopes. Dette er farlig for barn og andre som ikke har full førlighet.

Dersom dette ikke opphører, må styret vurdere ytterligere fysiske hindringer.

 

Sykkeltyveri

Vi har blitt informert om et sykkeltyveri fra en av kjellerne. Styret minner om at vi alle har et ansvar for at alle dører er låst hele tiden.

 

Elgen

Elgen er flyttet til sin nye plass ved innkjøringen til sameiet. Det skal legges spotter i bakken slik at den blir opplyst. Når det er gjort, vil det bli holdt en markering. Styret håper at mange vil være til stede da. Opplysning om tidspunkt kommer senere.

 

Asfalteringen

Den er nå fullført med fartsdumper i garasjen på nedre C og på gangveiene. Av hensyn til rullestolbrukere åpnes det et uasfaltert felt på ca. 70 cm midt på gangveienes dumper.

 

Kildesortering

Vi som bor i Oslo har plikt til å kildesortere og sikre at avfallet blir tatt hånd om på en miljøforsvarlig måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen til gode. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, sørger kommunen for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi. Annet avfall kan leveres på miljøstasjonen på Smestad. Styret oppfordrer alle til kildesortering, miljøet er et felles ansvar.

Utskriftsvennlig versjon