Endret: 12 des 2019     Opprettet: 4 okt 2019

Informasjon fra styret - oktober 2019

Status for 1-årsbefaring/ Ryddeaksjon i fellesboder i oktober/ El-bil lading/ Oppussing og avfall/ Takluker

 

Status for 1-årsbefaring

Det gjenstod dessverre en del reklamasjoner da vi gikk inn i ferieperioden, og arbeidet med dette startet etter ferien. Det gjenstår nå ti små oppfølgingssaker hvor entreprenøren har frist til 11. oktober med å utbedre. Styret har holdt tilbake kr. 150 000 som ikke blir utbetalt før alt er på plass.

 

Ryddeaksjon i fellesboder i oktober

Vi ønsker å ha det ryddig i vårt sameie og oppfordrer alle til å bidra i ryddeaksjonen i fellesbodene. Fellesboder er inn- og utvendige boder på nedre felt, samt sykkelboder på øvre felt. I den sammenheng ber vi deg legge godt merke til følgende informasjon;

Hva kan oppbevares?

• I fellesboder er det lov å oppbevare barnevogner, sportsutstyr og leker.

Hva skal den enkelte eier gjøre i forbindelse med ryddeaksjonen?

• I din fellesbod: Merk gjenstandene som du eier med navn + husnummer innen 24.oktober.

NB! Alt som er umerket eller som man ikke har lov til å oppbevare i fellesbod vil bli fjernet.

HUSK! TIDSFRISTEN ER 24. OKTOBER

Hva skjer etter 24. oktober?

• Vi vil umiddelbart etter denne datoen foreta fjerning av umerkede gjenstander. Gjenstander som kan gjenbrukes vil bli gitt til veldedighetsformål. Alt annet vil bli kastet. Styret vil ta stilling til  hva som kastes/ ikke kastes.

Vi håper på forståelse for at vi vil ha mest mulig orden. Vi er også pålagt av brannvesenet å sørge for fremkommelighet alle steder.

 

El-bil lading

For eiere av el-billadere så vil styret legge ut informasjon på våre hjemmesider vedr. prisjusteringer og frekvens på dette.

 

Oppussing og avfall

Styret opplever dessverre at det hensettes avfall over lengre tid samt at det hensettes på ulovlig område.

Seksjonseier er ansvarlig for at materialer og rester etter oppussing fjernes fortløpende. Det skal holdes rent og ryddig på utvendige fellesområder og i oppganger.

Avfall kan oppbevares i isekker og plastsekker o.l. på utvendige fellesområder og det skal avtales med styret i forkant hvor dette kan settes.

Styret ser også at håndverkere ikke tar tilstrekkelig hensyn til fjerning av materialer og andre rester ved oppussing og hensetter det der de finner for godt. Det er den enkelte seksjonseiers ansvar å informere håndverkere om de ovennevnte regler. Håndverkere har kun tillatelse til av- og pålessing utenfor oppgangene.

Se ytterligere informasjon med regler og tidsfrister under «praktisk informasjon» på våre hjemmesider.

 

Takluker

Alle 27 takluker i sameiet har blitt malt og behandlet for rust.

Utskriftsvennlig versjon