Endret: 26 nov 2020     Opprettet: 19 okt 2020

Informasjon fra styret - oktober 2020

Ekstraordinært årsmøte/ Ryddeaksjon/ Skadedyr/ Rens av sluk/ Getmail til Wemail/ Garasjerehabilitering/ Brannalarmanlegg

 

1. Ekstraordinært årsmøte

Protokollen fra ekstraordinært årsmøtet avholdt digitalt i september/oktober, er nå godkjent og finnes på linken Protokoll ekstraordinært årsmøte 2020. Vedtektene vil oppdateres mht. endring vedtatt for korttidsutleie i sameiet.  

 

2. Ryddeaksjon

Ryddeaksjon i garasje og sykkelboder ble varslet ved infoskriv, oppslag og sms. Garasjeplassene er holdt i god orden og få steder med anmerkninger om brennbart materiale og gjenstander som ikke skal oppbevares i garasje. Det ryddes i sykkelboder for å gi mer plass til sykler for aktive sykkelbrukere. Ved navnemerking står fortsatt er stort antall sykler umerket eller hensatt i dårlig stand. Etter en utsatt frist for merking, blir fungerende sykler gitt til veldedighetsformål og ubrukelige sykler kastet. 

Vi takker alle som merket syklene og ryddet i garasjen!

 

3. Skadedyr

Det er registrert et økende problem med skadedyr (mus) i sameiet, samtidig som det er meldt om høy musebestand i år. Vennligst ikke legg ut mat til fuglene. Unngå å la ytterdøren stå åpen. Mating av fugler og matrester som etterlates utendørs eller i boder kan tiltrekke seg skadedyr. Styret er i dialog med Anticimex i forhold til generelle tiltak som iverksettes for å begrense bestanden av skadedyr i sameiet.

 

4. Rens av sluk

Alle beboere oppfordres til å rense sluk i leilighet og på terrasse jevnlig for å unngå tette rør og vannskader.  Styret ser dessverre at betongskader oppstår på terrassen pga. at sluk ikke er renset. Sluket bør renses forebyggende. Når vannet renner saktere enn normalt sluket renses. En flytende avløpsåpner kan være et godt hjelpemiddel for innendørs bruk.

 

5. Getmail til Wemail

Get (nå Telia) har orientert kunder som har brukt eposttjenesten Getmail om at denne tjenesten blir lagt ned og kundene vil bli overført til den eksterne tjenesten Wemail, som vil innføre en abonnementsavgift etter 1. desember. Hvis man ønsker å bytte leverandør, anbefales å opprette en epostkonto hos Gmail.  For mer informasjon om Wemail, se https://wemail.no/betaling/

NB! Vi ber beboere som endrer sin epostadresse til wemail eller annen epostadresse om å endre epostadresse på Vibbo eller sende ny epostadresse til styrets epostadresse.

 

6. Garasjerehabilitering

Etter vel gjennomført prøveprosjekt med rehabilitering av garasjedekke under 52-56 ble det i høst igangsatt kartlegging av skader i resten av garasjen. Undersøkelsene viser at det innenfor en tidsperiode på tre - fem år vil være nødvendig med reparasjoner i alle garasjer. Reparasjonsarbeidene vil i hovedsak ha mindre omfang enn prøveprosjektet med unntak av resterende areal under 52-56, som har omfattende skader og må repareres tilsvarende prøveprosjektet.

Styret har mottatt tilbud på dette fra Consolvo og arbeider nå videre med en oppdeling av arealer slik at utgifter periodiseres. I tillegg vil det bli hentet inn minst ett konkurrerende tilbud fra andre aktører.

Det vil bli oppstart av reparasjon over åpning i betongvegg på nedre plan torsdag 22.10.2020. Arbeidene utføres av Consolvo. For å unngå skader på biler sperres de tre nærmeste P-plasser på hver side av kjørefelt i en periode på ca. tre uker. Gjennomkjøring vil være mulig hele døgnet, men korte stopp må påregnes på dagtid.

 

7. Brannalarmanlegg

Styret har utredet muligheten for en ny og forbedret brannsikkerhet i sameiet. Multiconsult har vært engasjert i vurdering av tiltak og har anbefalt installering av et brannvarslingsanlegg i leiligheter og oppganger i sameiet. Som informert om tidligere så innhentet styret tilbud fra 3 leverandører og disse ulike løsninger ble vurdert. På grunn av kompleksitet og utbud så engasjerte styret Multiconsult i utarbeidelse av en kravspesifikasjon vår 2020.  Denne har blitt benyttet i en anbudsrunde mot aktuelle leverandører hvorav 4 leverandører innleverte tilbud. Styret har etter anbudsrunden mottatt anbefaling fra Multiconsult på valg av leverandør.  Basert på dette så har styret hatt møter med foretrukne leverandører, besiktiget brannalarmanlegg samt gjennomført referansesjekk. 

En installasjon av brannvarslingsanlegg vil berøre den enkeltes leilighet da utstyr skal monteres.  Styret ønsker med bakgrunn i dette å presentere og fremme styrets forslag til brannvarslingsanlegg som egen sak på Årsmøte 2021.

Utskriftsvennlig versjon