Endret: 19 okt 2020     Opprettet: 7 sep 2020

Informasjon fra styret - september 2020

Ekstraordinært Årsmøte/ Garasjerehabilitering/ Grøntområde/ Ryddeaksjon i garasjer og sykkelboder

 

1.  Ekstraordinært Årsmøte

Som følge av koronasituasjonen, vil det ekstraordinære årsmøte i Liabakken boligsameie bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no.

Til årsmøte er det kommet inn åtte forslag fra sameiere, mens et forslag er fremmet av styret.

Møtet åpnes 23. september 2020. Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 1. oktober 2020.

 


2.  Garasjerehabilitering - kort om status 

Etter avsluttet prøveprosjekt med rehabilitering av garasjedekket på øvre D-felt, og etter råd fra Ødegård & Lund AS ble det i august gjennomført en kartlegging av lokale skader i øverste etasje på C- og D- feltet. De lokale skadene er markert på den enkelte parkeringsplass og i kjørebaner.  Entreprenør har nå behov for å gjennomføre undersøkelser av garasjetak på nedre plan/etasje i garasjen.  Etter denne kartleggingen så vil det bli lagt en plan for den videre rehabilitering for 2020 og kommende år. 

I forbindelse med undersøkelser av garasjetak på NEDRE PLAN ønsker Consolvo tilgang til garasjer i henhold til følgende tidsplan:

Under Olaf Bulls vei 30 – 48 (felt C) på nedre garasjeplan:                                                Onsdag 9 september fra kl. 07:00 – 17:00

Under Olaf Bulls vei 52 – 72 (felt D) på nedre garasjeplan:                                                Torsdag 10 september fra kl. 07:00 – 17:00

DET ER IKKE NØDVENDIG AT BILER FLYTTES, MEN ALLE GITTERE MÅ VÆRE OPPLÅST!!

 

3.  Grøntområde

Det er gledelig å se at mange benytter den nye Aktivitetsparken. Nå er det lagt ferdigplen rundt parken, det vannes daglig og vi ber derfor om at det ikke tråkkes på plenen før den har fått rotfeste og sperringen er fjernet.

Uteområdene er blitt oppgradert med nye bed og områder med gressplen. Vekster, som forringer fasaden, er blitt fjernet. I sommer ser vi at flere selv har plantet busker på plenen eller langs mur/teglvegg, noe som vanskeliggjør plenklipping og vedlikehold. En plan for vedlikehold av grøntområdene er utarbeidet og evt. nyplanting må derfor på forhånd varsles og godkjennes av styret.

 

4.  Ryddeaksjon i garasjer og sykkelboder

Vi ønsker å ha det ryddig i vårt sameie samt ivareta brannsikkerhetskrav. I den sammenheng oppfordrer vi alle til å delta når vi i oktober gjennomfører den årlige ryddeaksjonen i sykkelboder og garasjer. Garasjene er beregnet for biler og oppbevaring av nødvendig utstyr i tilknytning til bil. Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig væske, gass eller annet brennbart materiale.

Innen 8. oktober ber vi den enkelte eier bidra med å:

I din felles sykkelbod: Merke sykkelen som du eier med navn+2020 (gamle merkelapper må fjernes).

I garasjen: Fjerne alt materiale som ikke skal oppbevares i garasjen.

Alle garasjer og sykkelboder vil bli besiktiget 10. og 11. oktober. Dersom det skulle være spørsmål om inventar og løsøre i garasje, vil eier bli kontaktet. Umerkede sykler blir gitt til veldedighetsformål/kastet.

Utskriftsvennlig versjon