Endret: 7 apr 2020     Opprettet: 12 jan 2019

Informasjon om Røa Vel

Mange av våre sameiere er opptatt av hva som skjer i nærmiljøet vårt. Styret konsentrer seg i hovedsak om drift og utvikling av Liabakken boligsameie. Hvis du vil være orientert og ønsker å påvirke utviklingen i Røa/Voksen området kan Røa Vel være en mulighet. Styret har innhentet følgende informasjon fra vellet:

Røa Vel arbeider for at Røa inkl. Voksen skog skal bli et triveligere sted å bo, og er en organisasjon basert på frivillig og ubetalt innsats. Vellet er helt og holdent avhengig av kontingenten fra sine medlemmer.

Røa Vel:

  • er talerør til politikere, myndigheter og utbyggere. F.eks. har vi engasjert oss sterkt i utformingen av nye utbyggingsplaner i Røa Sentrum (se Røa Vel Nytt nr. 3 – 2018)
  • overvåker planer om tiltak i Røa-området, og initierer dialog for et best mulig resultat for alle. Vi har bl.a. vært en pådriver overfor politikere for bygging av ny Røa-tunnel for dermed å bedre miljøet i Røa sentrum
  • tar initiativ til trivselsfremmende tiltak. Vi støtter f.eks. etablering av nye lekeplasser i bomiljøer og har i høst utbedret øverste del av turveien i Mærradalen
  • Engasjerer oss i trafikkløsninger. I høst har vi fått gjennomslag for at Peder Ankers plass (Voksenkrysset) skal forbedres betydelig til glede for både privat og offentlig transport
  • passer på områdets verdier og egenart.
  • har kontaktnett og samarbeider med forretningsliv, foreninger og lag i området

Nærmere opplysninger om Røa Vel finner du på vår Facebookside Røa Vel. 

Vi har ca. 1300 medlemmer og er med det en av landets største velforeninger.

Er du ikke medlem, kan du være med å gjøre vår stemme sterkere ved å melde din husstand inn. Bedre økonomi øker mulighetene for å realisere prosjekter og gjøre vårt område til et bedre sted å bo. 

Gå til Røa Vel hjemmeside www.roa-vel.no. Klikk på MEDLEMSKAP for mer info og registrering av ditt medlemskap.

Det koster 200 kroner i året for en husstand å være medlem i Røa Vel.

Våre årsberetninger og siste nummer av Røla Vel aktuelt finner du her.

For styret i Røa Vel

Torstein Bore