Endret: 10 feb 2019     Opprettet: 21 des 2018

Informasjon ved årets slutt

Selv om det gjenstår noen detaljer, anser styret rehabiliteringsprosjektet for fullført. Vi håper alle er tilfredse med sluttresultatet og takker for utvist tålmodighet gjennom nesten to og et halvt år.  Merk følgende:

1. Økonomisk sett kommer prosjektet greit i havn, og byggelånet er innfridd i sin helhet.  Fullstendig byggeregnskap vil bli utarbeidet parallelt med årsregnskap for 2018 og presentert sammen med dette.

2. Feil og mangler som ikke var registrert pr. 1. november 2018 vil bli behandlet i forbindelse med 1-årsbefaringen til våren. Prosedyre er beskrevet i Rehab-nytt for november 2018, se hjemmesiden.

 

I forbindelse med jule- og nyttårshelgen minner vi om følgende:

  • Vaktmester Svein Brustuen har brøyteberedskap og arbeider dessuten mellom jul og nyttår.
  • Når det gjelder matlaging i julen: Husk at fett ikke må skylles ned gjennom avløpssystemet da dette kan tettes til.
  •  Vær oppmerksom på brannfaren ved bruk av stearinlys og juledekorasjoner.

Utsktriftsvennlig versjon