Endret: 16 jul 2020     Opprettet: 15 jul 2020

Liabakken Aktivitetspark

Velkommen til å trene i den nye Aktivitetsparken, som ligger ved siden av ballbanen på øvre C-felt. Aktivitetsparken kan brukes av gamle og unge, utrente og trente. Man kan stikke innom parken på en treningstur eller ta hele treningsøkten der.

Har du lyst til å trene med andre, er det opprettet en gruppe på Facebook Liabakken Aktivitetspark for fellestrening.