14 jan 2020

Ny tunnel for drikkevann - sprengning i området høsten 2020

For å sikre vannforsyningen i området Voksenåsen, planlegger Vann- og avløpsetaten (VAV) å legge ny vannledning i fjell mellom turvei ved Bogstad badeplass og Voksenkollveien syd for Soria Moria.

Riggområde blir ved parkeringsplassen ved Bogstad badeplass.

Sameiet blir sannsynligvis ikke bli berørt av dette, annet enn noe dårligere fremkommelighet for ski- og turløype.

Det skal sprenges ut store masser, som kan forårsake støy og ristninger. Antagelig ligger sameiet såpass langt unna at vi neppe vil merke noe. Meld allikevel fra til Vann-og avløpsetaten (VAV) om du hører ristninger, slik at måleapparater kan settes ut.

Anleggsperioden er beregnet til 2 år.

For ytterligere informasjon om prosjektet se kommunens hjemmeside.