Endret: 18 mai 2020     Opprettet: 14 jan 2020

Ny tunnel for drikkevann - sprengning i området høsten 2020

For å sikre vannforsyningen i området Voksenåsen, planlegger Vann- og avløpsetaten (VAV) å legge ny vannledning i fjell mellom turvei ved Bogstad badeplass og Voksenkollveien syd for Soria Moria, se presentasjon fra VAV.

Riggområde blir ved parkeringsplassen ved Bogstad badeplass.

Anleggsperioden er beregnet til 2 år.

For ytterligere informasjon om prosjektet se kommunens hjemmeside                                   https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-oslo/naboinformasjon-for-  deg-som-bor-i-oslo-kommune/#gref