Endret: 8 mai 2018     Opprettet: 7 mai 2018

Nye trapper – justering av tidsplan

Trappen mellom nr. 34 og 44 er ferdig og åpen for trafikk. Det samme gjelder den største av de to trappene mellom nr. 64 og 66. Den minste, fra øvre gangvei og ned på platået mellom  de to blokkene, er lovet montert og åpen for trafikk ved arbeidstidens slutt onsdag 9.mai.

Når det gjelder den tredje trappen, dvs. mellom nr. 56 og 58, har det dessverre skjedd en feil under oppmåling. Manglende deler er satt i produksjon, og siste del av trappen forventes montert og åpen for trafikk i løpet av 11.mai.