Endret: 29 jun 2019     Opprettet: 7 mar 2019

Rehabiliteringsprosjektet og 1-års befaring

Reklamasjonsperioden for de utførte arbeidene er fem år. Reklamasjonsbefaring etter ett år finner sted 30. mai 2019.

Feil og mangler som ikke var registrert per 1. november 2018, vil bli behandlet i forbindelse med 1-års befaringen.

Styret ber sameiere som mener å ha registrert feil og mangler på utearealer tilknyttet egen leilighet, om å melde disse på vedlagte spørreskjema innen 3. mai 2019.

Sameiere som har sendt inn skjema vil bli kontaktet av entreprenør for å gjøre avtale om utbedring.

                   Spørreskjema til sameierne