Endret: 7 nov 2019     Opprettet: 17 des 2017

Retningslinjer for bygging av plattinger på nedre C og D

Forskrifter og regler/ Innfestning/ Utforming/ Materialer/ Godkjenning

Retningslinjer for bygging av platting og trapper på nedre C/D

Trapp og platting skal tilfredsstille lover og regler som gjelder for slike konstruksjoner. Dersom det er mer enn 0,5 m fra toppen av trappen og ned til bakken skal den ha rekkverk. Innfestning til bygning må være slik at lekkasjer ikke oppstår.

Platting og trapp skal tilpasses terrenget.
Av estetiske hensyn skal det benyttes samme materialer som i de nye gjerdene i sameiet:
Møre Royal Grå. Det kan også benyttes trykkimpregnerte materialer som etterbehandles med Møre Royal grå beis. Dette er mer vedlikeholdskrevende enn å benytte Møre Royal grå materialer, og vedlikeholdet skal utføres av sameier.

Dette gjelder både trapp, rekkverk og platting. Rekkverket skal utformes som sameiets nye gjerder og spilene skal ha samme dimensjon.  Det skal ikke settes opp gjerde rundt plattingen.

Søknad om bygging av platting skal sendes til styret.
Søknaden skal inneholde en skisse av platting og eventuell trapp.

Link til tegning rekkverk