Endret: 4 nov 2018     Opprettet: 11 okt 2018

Risten i garasjen på nedre C

Risten ligger for dypt og kan ikke heves. Derfor blir den skiftet ut.                                             Det medfører at alle i mellomtiden må kjøre svært forsiktig over den. Det blir gitt nærmere informasjon om tidspunktet for utskiftning og ny asfaltering der. Da stenges utkjøring fra garasjen på nedre C i retning D-feltet i to dager. Det hindrer ikke kjøring. Alle med garasjer på nedre og øvre C kan kjøre som vanlig. Biler fra de to garasjene på D-feltet må kjøres på gangveien på øvre C.