Endret: 17 mar 2019     Opprettet: 4 jan 2019

Utskifting av takplater på øvre garasjeplan; arbeidet i område nr. 4 avsluttes uke 6

Informasjon om utskifting av takplater vil bli gitt ved oppslag i garasjene, men av hensyn til dem som ikke bruker plassen sin til daglig vil fremdriftsplanen også bli kunngjort på nettsiden. Vennligst følg med slik at alle plasser er tilgjengelige og ryddet når arbeidet skal foregå.

Status pr. 6.februar:

Prosjektet ligger langt foran den opprinnelige tidsplanen. Arbeidet i område 4 fullføres denne uken. (Unntak: et par plasser der det står biler). Det blir nå opphold i monteringen av takplater frem til mandag 25.februar.

Parkeringsplassene må være låst opp og ryddet for gjenstander når arbeidet pågår, og entreprenøren må ha fri adkomst til plassene mellom 07.00 og 18.00. Entreprenøren tar ikke ansvar for gjenstander som ikke er fjernet.

Detaljert informasjon om arbeidet finnes her: liabakken.no/1268/infoskriv/varsel-om-oppstart-av-arbeid-pa-ovre-garasjeplan

Spørsmål kan rettes til Niels Nielsen mob.nr. 900 35 465