Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 2 feb 2019

Utskifting av varmtvannsberedere på C- og D-felt

Til beboere på D- feltet 2. mars 2019: 

NB! Viktig at ALLE på D-feltet reduserer vannforbruket mest mulig! Se tiltak fra Rørlegger Orvei!

Enkelt beboere på D-feltet har klaget på tilgang på varmtvann. Igår ble det tilkoblet de 2 siste provisoriske varmtvannbeholdere slik at det idag (2. mars) skal være drift på 6000L varmt vann for D-feltet. 

Tiltak som anbefales asap: 

  • Ved oppvask, ikke la varmtvann renne, bruk helst oppvaskmaskin, selv på kjeler og lignende. 
  • Ved ansiktsvask og lignende, bruk kun kaldt vann. 
  • Ved dusj, ikke la vannet renne når man såper seg inn, og bruk minimalt med vann, helst halvt "trykk". Har man mulighet til å dusje på jobb eller treningssenter så gjør dette! 

Hvis alle følger dette vil det være nok varmtvann. 

Man må ALLE gjøre sitt for å prøve å bruke minst mulig slik at det blir varmt vann til alle. 

.........................................................................................................................................................

Viser til informasjonsskriv i november hvor det ble informert om at utskifting av varmtvannsberedere vil finne sted vinter/vår 2019.

Styret har inngått kontrakt med Tore Orvei AS og med prosjektoppfølging fra OBOS Prosjekt. Utskiftingen finansieres over vedlikeholdsbudsjettet.

Det tekniske rommet i kjelleren «C-Feltet» (OBV 30 - 48) og «D-feltet» (OBV 52-82) som forsyner varmtvann til alle leilighetene skal oppgraderes / rehabiliteres. Vannrør og varmtvannstanker i teknisk rom skal skiftes. I den forbindelse vil det pågå en del arbeider i kjeller/ garasje arealene i perioden:

C-feltet: Mandag den 11. februar og frem til 15. mars 2019.

For C-feltet vil varmtvannskapasitet fortsatt være lik det den er i dag under arbeidene med nytt varmtvannsanlegg, bortsett fra dagen ved omkobling og ved eventuelle mindre arbeider.

Varmtvannet kan bli stengt i mindre perioder under ovennevnte tidsperiode.

 

D-feltet: Mandag den 25. februar og frem til 12. april 2019.

For D-feltet vil varmtvannskapasiteten være redusert i denne perioden og vi ber derfor beboerne om å vise hensyn ved og ikke la varmtvannet stå og renne og benytte seg av kun korte dusjer i ovennevnte tidsperiode. Bruk av badekar MÅ for all del unngås.

Varmtvannet vil bli helt avstengt i perioder på dagtid ifbm arbeidene. Dette vil hovedsakelig dreie seg om den første uken i tidsperioden kl. 09.00 til kl. 15.00.

Omkoblingsdatoer fra provisorisk anlegg og til nytt:

C-Feltet 28.02.19 - Vannet helt stengt fra 08-16

D-Feltet 04.04.19 - Vannet helt stengt fra 08-16

 

Datoen omkoblingen skjer fra PROV til nytt anlegg vil det ta noe tid før alle tankene får varmet seg opp.                                                                                                                                      Full utnyttelse av anlegget kan derfor ikke beregnes før dagen etter.

 

IKKE BENYTT VASKEMASKINER OG OPPVASKMASKINER, OG LA KRANER/ ARMATURER INNE I LEILIGHETENE STÅ STENGT I DISSE AVSTENGNINGSPERIODENE.

HVER OPPMERKSOM NÅR DERE BEGYNNER Å BRUKE KRANENE ETTER AT VANNET HAR KOMMET TILBAKE, DA DET KAN OPPSTÅ EN DEL LUFT I RØRENE.

ÅPNE KRANENE VARSOMT!

Utskriftsvennlig versjon