Endret: 17 mar 2019     Opprettet: 21 des 2018

Varsel om oppstart av arbeid på øvre garasjeplan

2. januar starter arbeidet med å montere stålplater i himlingene på øvre garasjeplan. På kartet under er garasjene nummerert fra 1-5. Entreprenøren starter ytterst i nr. 1 og jobber seg innover. Arbeidet tar ca. en måned pr. seksjon.

 

 

Tidsplan:

NR.1: 02.01-25.01

NR. 2: Starter 16. januar

NR.3: 11.02-08.03

NR.4: 04.03-05.04

NR.5: 25.03-26.04

 

Eventuelle endringer vil bli varslet ved oppslag og på www.liabakken.no

 

Parkeringsplassene

Parkeringsplassene må være låst opp og ryddet for gjenstander når arbeidet pågår, og entreprenøren må ha fri adkomst til plassene mellom 07.00 og 18.00. Entreprenøren tar ikke ansvar for gjenstander som ikke er fjernet.

Varsel blir gitt tre dager før arbeidet starter på den enkelte plass.  Mens arbeidet pågår vil det ved arbeidstidens slutt bli satt på en hengelås med kode. Koden sendes til plassens eier.

De dagene egen plass ikke er tilgjengelig, kan bilen i arbeidstiden plasseres på gjesteparkering.

Sameiere som er bortreist når arbeidet skal utføres (ref. tidsplanen), bes om å melde fra til styret.

 

Kjørefelt

I tiden 09.00-15.00 vil det foregå arbeid i kjørefeltet i garasjene, og noe ventetid må påregnes når man kjører ut og inn av garasjene.

Utskriftsvennlig versjon