For henvendelser til vaktmester ved 1 Hjelpende Hånd:

e-post: service@1hh.no telefon: 02460