30 jun 2020

Savnet sykkel?

Sykkel funnet ute på D-området. Den var ulåst over flere dager og er nå lagret på trygt sted.
Kontakt styret på liabakken@styrerommet.net