22 jan 2017

Forretningsfører

Sameiets forretningsfører er:

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Pb 6668 St. Olavs Plass

0129 Oslo

Kontaktperson: Kari-Anne Lindland

Forretningsføreren tar seg av alle inn- og utbetalinger, fører sameiets regnskap, sørger for rapportering til offentlige myndigheter, vedlikeholder register over eiere og beboere og er juridisk rådgiver.

Forretningsføreren står for innkreving av felleskostnader fra seksjonseierne og for seksjonseiers andel av renter og avdrag på sameiets fellesgjeld.

Fakturaer/regninger til sameiet skal sendes til forretningsfører, ikke til styret.

Eierskifter skal rapporteres til forretningsfører, ikke til styret.

Hvis seksjonseier leier ut sin leilighet, skal forretningsfører informeres om hvem som er leietaker. Det er seksjonseiers plikt å sørge for at leietaker blir gjort kjent med, og overholder, sameiets vedtekter og husordensregler.