Endret: 11 feb 2021     Opprettet: 22 jan 2017

Forsikring

Sameiets eiendom er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring, polisenummer 72099249.

Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier har gjort inne i boligen.

Sameiets forsikring omfatter ikke innbo og løsøre. Den enkelte seksjonseier/beboer må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Egenandel ved forsikringsskade er kr. 10 000,-.

Vår forsikringsavtale er som nevnt over hos Gjensidige. Denne avtalen er etablert gjennom forsikringskontoret i OBOS Forvaltning, som ikke er det samme som OBOS forsikring.
Hensikten med å gjøre dette på denne måten er både at vi får bistand med opphandling (innkjøp gjennom anbud) av en relativt stor forsikringsavtale og ikke minst at Forsikringsavdelingen i OBOS bistår oss med å følge opp skadebehandling m.v., derfor skal kommunikasjon gå via Forsikringsavdelingen i OBOS og ikke direkte til Gjensidige.