Endret: 7 apr 2020     Opprettet: 22 jan 2017

Litt informasjon om Liabakken

Sameiet består av 329 eierleiligheter fordelt på 14 terrasseblokker og med i alt 26 oppganger. Bygningene ble oppført i 1982-83.

Vårt veinavn har sitt opphav fra forfatteren Olaf Bull som ble født 100 år før ferdigstillelsen av sameiet.

Området består av fire felt:

  • Øvre C-felt: Olaf Vulls vei 30-34 og 44-48
  • Nedre C-felt: Olaf Bulls vei 36-42
  • Øvre D-Felt: Olaf Bulls vei 52-72
  • Nedre D-felt: Olaf Bulls vei 74-82

Sameiets (styrets) postadresse: Liabakken Boligsameie, Olaf Bulls vei 64, 0765 Oslo

Sameiets postkasser (ved innkjøring til garasje nedre C og ved styrerommet i nr 64) kan brukes for skriftlige henvendelser til styret eller vaktmester.

Styrets e-post: liabakken@styrerommet.net

GJESTEPARKERING

Det er gjesteplasser i nedre plan i C-garasjen og i begge plan i D-garasjen. Sameiet har også tre gjesteplasser utendørs på plassen til venstre for innkjøringen på C-feltet. Gjesteplasser skal ikke benyttes av seksjonseiere eller leietakere!

Mellom C- og D-feltet ligger Liabakken Barnehage som eies og drives av Oslo kommune. Adressen er Olaf Bulls vei 50.