20 okt 2019

Avfall ved oppussing av egen seksjon

Seksjonseier er ansvarlig for at materialer og rester fra oppussingen fjernes fortløpende og at det holdes rent og ryddig i oppganger og på utvendige fellesområder.  

  • Hvor kan avfall plasser?

    Avfall fra oppussing kan oppbevares i «isekker», plastsekker o.l. på utvendige fellesområder og det skal avtales med styret i forkant på mail hvor dette kan hensettes. Kontakt styret på liabakken@styrerommet.net for å vite hvor det er tillatt for din oppgang.

  • Når må avfall fjernes?

Avfall må fjernes fortløpende senest etter 3 dager. Eks. dersom avfall settes ut mandag og tirsdag så må avfall fjernes i løpet av onsdag.

  • Informasjon til håndverkere

Styret ser dessverre at håndverkere ikke tar tilstrekkelig hensyn til fjerning av materialer og rester fra oppussing - og hensetter det der de finner det for godt. Det er den enkelte seksjonseiers ansvar å informere håndverkere om de ovennevnte regler. Håndverkere har kun tillatelse til av - og pålessing utenfor oppgangene. 

Det er ikke tillatt å sette container på sameiets område for oppbevaring av avfall fra oppussing.