22 jan 2017

Avtrekksvifte

Avtrekksvifte på kjøkken skal IKKE kobles til felles ventilasjonsanlegg.
Forbudet er ikke bare satt for at naboleilighetene skal slippe å bli sjenert av matlukt, men vel så mye på grunn av brannfaren slike opplegg medfører. Hvis det tar fyr i fett som har lagt seg i ventilasjonskanalene, kan det bli en voldsom flammeutvikling på grunn av "skorsteins-virkningen" som vil oppstå i kanalene. En brann i en leilighet vil kunne spre seg på tvers av brannskillene til andre leiligheter i samme oppgang ved at fett i kanalene tar fyr.