Egenerklæringsskjema

Egenerklæring ved oppussing av egen seksjon

 

Sameier skal fylle ut en EGENERKLÆRING som sendes til styret før oppussing starter jfr.

VEDTEKTER FOR LIABAKKEN BOLIGSAMEIE 27.04.17

§ 3 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER MM 

a) Større arbeider 

Endringer som berører bygningenes felles infrastruktur (herunder ventilasjon, rør- og ledningsopplegg) er ikke tillatt uten styrets samtykke. Det samme gjelder innvendige endringer som medfører inngrep i bærende konstruksjoner. 

Arbeider inne i seksjonene som forutsetter offentlige tillatelser, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Det samme gjelder ved endring fra en boenhet til flere, for eksempel ombygging til flere hybler for utleie. Ferdigattest oversendes styret når arbeidet er gjennomført. 

Endringer som strider mot gjeldende byggeforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt.