Endret: 31 okt 2019     Opprettet: 11 okt 2019

Elbil - pris for ladestrøm

LADING AV EL BILER – PRISFASTSETTELSE AV STRØM

Sameiet har nå etablert opplegg slik at alle som ønsker ladestasjon på sin parkeringsplass kan få dette. Det er montert over 50 ladestasjoner og flere er i bestilling.

Sameiet har avtale med Grønn Kontakt AS som administrerer ordningen for oss.  Strømuttaket på hver ladestasjon måles og faktureres den enkelte bruker. Sameiet får deretter refundert 90 % av det utfakturerte beløp til dekning av kostnadene knyttet til ladestrømmen.

I samråd med Grønn kontakt har sameiet besluttet at ved normal sesongmessig variasjon vil prisen bli fastsatt to ganger hvert år, 1.11. og 1.5.

Ladepris i perioden 01.11.19 - 30.04.20 er kr.1,65 per KWH.