Endret: 15 okt 2020     Opprettet: 11 okt 2019

Elbil - pris for ladestrøm

LADING AV ELBILER – PRISFASTSETTELSE AV STRØM

Sameiet har avtale med Grønn Kontakt AS som administrerer lading av elbil.  Strømuttaket på hver ladestasjon måles og faktureres den enkelte bruker. Sameiet får deretter refundert 90 % av det utfakturerte beløp til dekning av kostnadene knyttet til ladestrømmen.

I samråd med Grønn kontakt har sameiet besluttet at ved normal sesongmessig variasjon vil prisen bli fastsatt kvartalsvis.

Ladepris i perioden fra 01.10.20 er 140 øre per kwh.